utrecht.allesduurzaam.nl

Natuurlijke bestrijdingsmiddelen voor je tuin

Hardnekkige onkruiden, mijten, schimmels of insecten in de tuin kunnen heel vervelend zijn. Om ze te lijf te gaan grijpen we vaak automatisch naar chemische bestrijdingsmiddelen. Toch kan het bestrijden van bijvoorbeeld muggen in de kamer, slakken op de sla of onkruid in de tuin ook prima zonder pesticiden.

Ecologisch tuinieren: werken zonder bestrijdingsmiddelen

Werken zonder onkruidbestrijdingsmiddelen is heel wat makkelijker als je de tuin ecologisch aanlegt en onderhoudt. Dat houdt in:

  • Ontwerp, aanleg en onderhoud afstemmen op natuurlijke processen
  • Uitgaan van de kenmerken van de standplaats en de eigenschappen van de planten
  • Streven naar een stabiel ecosysteem met een grote verscheidenheid aan planten
  • Gebruik je toch een bestrijdingsmiddel, kies dan voor een natuurvriendelijke variant

Wil je meer te weten komen over ecologisch tuinieren, informeer dan naar een tuincursus bij jou in de buurt.

Onkruid bestrijden op verhardingen

Op verhardingen zoals paadjes, terras of oprit komt onkruid voor op plekken waar organisch materiaal zich verzamelt. Bijvoorbeeld in voegen en verzakkingen.

  • Vermijd onnodige bestrating. Door een breed pad smaller te maken zal het intensiever worden betreden.
  • Sommige kruiden kunnen worden betreden zonder dat schade aanbrengt. Kies eens voor een pad met kruidgroei, bijvoorbeeld gradualen. Voor onderhoud kun je gewoon maaien.
  • Houd verhardingen schoon, dat voorkomt dat er een voedingsbodem ontstaat.
  • Stevig borstelen verwijdert jonge onkruidplantjes.
  • In de handel vind je onkruidbranders voor particulier gebruik. Hiermee kun je onkruid eenvoudig verwijderen
  • Steek sterk uitgegroeid onkruid met een mesje uit.

Biologische Landbouw en natuurlijke bestrijdingsmiddelen

In de biologische landbouw worden synthetische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit zijn middelen van natuurlijke oorsprong die in beperkte hoeveelheden worden toegepast en nauwelijks of geen milieuschade opleveren.

Andere bestrijdingsmethoden zijn biologische bestrijding, mechanische onkruidbestrijding, wisselteelt en het gebruik van sterke, resistente rassen.

Bestrijdingsmiddelen en schade voor mensen, dieren en planten

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor mensen, dieren en planten. Bij hoge concentraties veroorzaken ze acute misselijkheid, diaree, zweten en krampverschijnselen.

Op de lange termijn kunnen ze kanker veroorzaken, de natuurlijke afweer tegen ziektes verlagen, de hormoonhuishouding ontregelen en schade toebrengen aan lever en nieren. Ook kunnen ze het erfelijk materiaal (DNA) aantasten, bloedziektes veroorzaken en schade toebrengen aan het ongeboren kind.

Bestrijdingsmiddelen en schade voor het ecosysteem

Bestrijdingsmiddelen kunnen ook andere (nuttige) organismen in de omgeving doden. Bestrijdingsmiddelen die gemakkelijk uitspoelen, komen in de bodem en het oppervlaktewater terecht. Hierdoor sterven water- en bodemorganismen die nodig zijn voor de bodemvruchtbaarheid.

Bij het gebruik van een alles dodend onkruidbestrijdingsmiddel raken dieren hun woonomgeving en voedselbron kwijt.

Sommige middelen, vooral slecht afbreekbare bestrijdingsmiddelen, stapelen zich op in de voedselketen. Hierdoor wordt de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen steeds hoger en de schade groter.

Zie ook: www.milieudefensie.nl.
Tekst: de Woordentuin. Bezoek het weblog van de Woordentuin: http://dewoordentuin.blogspot.com.