utrecht.allesduurzaam.nl

De dakgoot in een millieuvriendelijk jasje

Schone regenwateropvang in je eigen tuin

Van oudsher worden dakgoten bekleed met zink of koper. Zink is een beproefd materiaal dat zich gemakkelijk laat bewerken. Echter, inmiddels in bekend, dat door slijtage met het regenwater (het zgn. uitlogen) en bij het verwijderen bij renovatie of sloop metaaldeeltjes vrijkomen. Deze vormen een belasting voor ons ecosysteem doordat het water met de zinkdeeltjes in het riool of in de tuingrond terecht komt.. Als alternatief voor zink wordt er daarom gebruik gemaakt van EPDM, een synthetisch rubberproduct, voor het bekleden van de goten. Voordelen zijn: het voorkomt uitspoeling van zink naar de grond of de waterzuiveringsinstallatie, het biedt varianten voor dakbekleding, vegetatiedaken, gevels, spouwen, kozijnen etc. , het heeft een lange levensduur en vraagt nauwelijks onderhoud.

EPDM-folie kan ook over de bestaande zinken bekleding van de goot worden gelijmd.