utrecht.allesduurzaam.nl

Kies voor groene stroom

Wat is groene stroom?

Elektriciteit kan op verschillende manieren worden opgewekt: met fossiele brandstoffen zoals gas en kolen, maar ook met behulp van duurzame bronnen. Met duurzaam bedoelen we energiebronnen die nooit opraken: bijvoorbeeld zon, wind, water en biomassa. Biomassa is een verzamelterm voor hout, plantenresten, afval en diermeel. Deze producten worden verbrand, waarbij energie vrijkomt. 
Bij het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen komen broeikasgassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt opgewekt.
Een derde soort is elektriciteit die wordt opgewekt met kernenergie. Bij het gebruik van kernenergie komen geen milieubelastende gassen vrij. Toch wordt dit ook grijze elektriciteit genoemd, want bij kernenergie is er wel sprake van schadelijk radio-actief afval. Bovendien komt er heel veel CO2 vrij bij de bouw en de afbraak van een kerncentrale. Ten slotte kost de bouw en afbraak van een kerncentrale meer fossiele energie dan de centrale ooit  zal opwekken aan atoomstroom. Dat moet te denken geven.

Kiezen voor groene stroom

Overzicht van de adressen voor Groene stroom

Veel klanten willen de mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen op welke manier hun elektriciteit is opgewekt; milieuvriendelijk of niet. Om aan die vraag te beantwoorden en om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen, is in Nederland een systeem opgezet waardoor milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit als een apart product verkocht kan worden.

Je bent vrij in het kiezen van een leverancier. Inmiddels hebben al 2,7 miljoen huishoudens in Nederland groene stroom. Op www.kiesenergie.nl vind je uitleg over keuzevrijheid, veranderen van leverancier, opzegtermijnen, leveringszekerheid, energierekening en groene & grijze energie. Opvallend in de vergelijking op deze website is dat er maar 1 maatschappij is met 100% groene stroom vnl. uit Nederland: Greenchoice en dat de Nederlandse Energie Maatschappij, Caplare en Elektran  groene stroom leveren  uit 100%waterkracht vnl. uit Noorwegen. HVC Energie levert opvallend genoeg 100% energie uit de verbranding van afval.

Keurmerken voor natuur- en milieuvriendelijkheid

Tegenwoordig kunt u ook voor duurzame, milieuvriendelijke, 'groene' elektriciteit kiezen. Groene elektriciteit wordt onder uiteenlopende namen aangeboden zoals Groene stroom, Ecostroom, Natuurstroom, Groene Energie etc. Alleen groene elektriciteit die van de overheid een Garantie van Oorsprong heeft ontvangen mag op de Nederlandse markt worden verkocht als groene elektriciteit.

Meer informatie

  • Voor uitgebreide informatie over duurzame energie kun je terecht op www.milieucentraal.nl.
  • Op de site www.energieprijzen.nl kun je energiebronnen en prijzen van verschillende leveranciers van groene elektriciteit vergelijken.