utrecht.allesduurzaam.nl

Herbruikbaar water uit uw huishouden

Afvalwater afkomstig uit uw huishouding, zoals van wasmachine, douche en gootsteen, kan prima worden hergebruikt. Gewoonlijk verdwijnt dit water is het riool, maar door het water zelf te filteren, kunt u het hergebruiken, bijvoorbeeld voor de tuin.

Helofytenfilter

Een helofytenfilter is een vijver, bassin of kuip met waterplanten, die wortelen in de bodem en goed bestand zijn tegen vervuild water. Riet, lisdodde en kalmoes lenen zich hier uitstekend voor. Door de toevoer van afvalwater en schoon water op een bepaalde manier aan te leggen, ontstaat er een langzame waterstroom door het filter en dus langs de wortels van de helofyten. Op deze wortels zitten bacterien die zich voeden met de afvalstoffen uit het water en daardoor wordt het water geleidelijk schoner. Het is een biologisch filter en hoeft in principe nooit te worden schoongemaakt.Planten, wortels en bacterien zullen zich steeds vernieuwen. In het najaar kan het riet worden gemaaid en kan het filter met het riet worden bedekt tegen vorst.

Zandfilters

Er bestaan ook zandfilters, waarbij het water alleen door een zandpakket loopt, zonder planten. Dit is een mechanisch filter en heeft als nadeel dat er een ophoping van vuil ontstaat bovenop het zandpakket.