utrecht.allesduurzaam.nl

Natuurlijke Tuinbestrating

Adressen bestrating op Allesduurzaam

Natuurlijk wegwijs in uw tuin.... met natuurvriendelijke bestrating

 • Overweeg eens om streekeigen materialen te gebruiken. Die hoeven niet over grote afstanden vervoerd te worden en passen qua sfeer bij je tuin.
 • Hergebruik van materialen is de milieuvriendelijkste oplossing. Leg die oude, saaie tuintegels op zijn kop en wissel ze af met oude keitjes en klinkers.
 • Let op een goede balans tussen verharding en open grond in de tuin. Hoe minder bestrating, hoe meer ruimte, voeding en vocht onder en boven de grond. 
 • Kies voor halfopen, regendoorlatend materiaal, zoals grind, steenslag of mijnsteen in plaats van beton of baksteen. Dit voorkomt bodemverdroging en overbelasting van het rioleringsstelsel voor regenwaterafvoer. 
 • Combineer hard en zacht door stapstenen in een grindpad te leggen of boomschijven langs de zijkant van een tegelpad.

Stapstenen
Wie een tuin heeft met veel gras, hoeft eigenlijk nauwelijks te verharden. Het gras gewoon laten groeien en waar gewenst wat korter maaien, is vaak al genoeg om een duidelijk afgelijnd pad te maken. Bovendien is dit de goedkoopste methode. Wie in de winter toch liever droge voeten houdt, kan stapstenen in het gras leggen.

Grint
Een tuin op een warme, droge plaats vraagt om een verharding met een zonnig zuidelijk karakter. Dolomietgrint met z’n bleke gele kleur doet denken aan het zuiden, waar deze kleur vaak terugkomt in de huizen. Maar ook een bleke natuursteen kan deze sfeer versterken. Hou er bij het gebruik van grint wel steeds rekening mee dat het kan uitspoelen naar de beplanting die naast het pad staat. Zuurminnende planten kunnen serieus in de problemen komen naast een dolomietpad.

Beton
Een andere grintverharding die de moeite waard is om uit te proberen is gemalen beton. Betonafval wordt gemalen om hergebruikt te worden als funderingslaag bij de aanleg van wegen. In een fijn kaliber kan het ook dienst doen als afwerkinglaag. Het resultaat is een vrij neutrale verharding, die makkelijk te integreren is in de tuin.

Bakstenen
Bakstenen doen het ook goed. Gewone bakstenen verouderen op een prachtige manier en geven al snel een doorleefde indruk. De meeste soorten zuigen veel water op, waardoor ze in de winter kunnen stukvriezen. Een alternatief zijn de zogenaamde kleiklinkers, die harder en minder poreus zijn.

Tips voor natuurvriendelijke tuinbestrating:

 • Zorg voor een stevige fundering voor de zwaardere bestrating.
 • Zorg voor voldoende helling van de oprit van het midden naar de zijkanten.
 • Zorg dat de grond diep genoeg is, maar niet te diep uitgegraven.
 • Gebruik kantopsluiting.
 • Meng de klinkers of tegels van de verschillende paletten met elkaar, in verband met kleurverschil.
 • Check of de betonnen klinkers of tegels beschermd zijn door een coatinglaag.
 • Let op dat de tegels niet te glad zijn.
 • Bewaar de tegels droog voor de plaatsing.
 • Laat een voeg vrij tussen de tegels en uitzettingsvoegen langs muren en hindernissen.
 • Informeer bij de handelaar hoe je de tegels of klinkers moet onderhouden.
 • Wees kritisch op de producten voor het onderhoud van de terrastegels, neem geen milieubelastende producten.
 • Leg de kiezelsteentjes niet te dik. Daar kom je met de fiets anders niet meer doorheen.
 • Als je grint als voorlopige bestrating wilt gebruiken, graaf dan de grond genoeg af, zodat het grint later als funderingslaag voor de definitieve bestrating kan fungeren.

Tekst: de Woordentuin, www.dewoordentuin.nl