utrecht.allesduurzaam.nl

Windenergie schept kans om bij te dragen aan de groei van schone energie

Windenergie is duurzaamste energievorm

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Windenergie raakt nooit op en is schoon. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Wereldwijd groeit de vraag naar deze brandstoffen. Europa en Nederland worden daardoor voor aardolie en aardgas erg afhankelijk van enkele producerende landen. Bovendien zullen de natuurlijke voorraden van deze stoffen ooit opraken, volgens sommigen sneller dan we zouden willen. Om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen, is het van belang andere technieken voor energieopwekking te ontwikkelen. Daarnaast ontstaan door verbranding van fossiele brandstoffen broeikasgassen zoals CO2 (kooldioxide). Deze gassen veroorzaken opwarming van de atmosfeer en dat heeft effecten op het klimaat op aarde. Windenergie heeft die nadelen niet.

Doelstellingen voor windenergie

In ons land staan zo’n 2000 windmolens. Zij leveren stroom voor meer dan 600.000 huishoudens. Doelstelling van de Nederlands overheid was om in 2010 1.500 megawatt (MW) op te wekken met windturbines op land. De inzet van windmolens op zee zal in 2020 voldoende elektriciteit opwekken om maar liefst 9,7 miljoen huishoudens in Nederland te voorzien.

Windturbines kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. Volgens het Centraal Planbureau CPB is van de beschikbare opties windenergie economisch het meest aantrekkelijk. De economische terugverdientijd van windenergie is kort (land < 8 jr.; offshore < 12 jr.) en bij huidige energieprijzen is de prijs vergelijkbaar met die van fossiele energie. De koepel van de windenergiesector in Nederland NEWEA heeft berekend, dat het in 2030 mogelijk is om zo’n 15% van onze elektriciteit uit windenergie te halen. De windenergiesector is ook internationaal een belangrijke economische activiteit geworden. Het is dus zowel milieuvriendelijk als goed voor onze economie.

Windmolens en windenergie

Welke soorten windmolens zijn er?

  1. Kleine windturbines, ofwel Urban Wind turbines (UWT)
  2. Grote windturbines
  3. Offshore windturbines

Ad 1. De kleine windturbines wekken energie op genoeg voor 1 tot 3 huishoudens. Ze maken vrijwel geen geluid en kunnen prima op daken van bedrijfspanden, kantoren, scholen en woongebouwen worden toegepast. De elektriciteitsproductie hangt af van het type en grootte.

Ad 2. Grote windturbines van 1 of meer megawatt met 2 of 3 wieken kunnen alleen worden geplaatst als een vergunning is verkregen. Veelal gaat het bij de vergunningverlening in de discussie daarbij over horizonvervuiling, het mogelijk effect op de vogelstand, het geluid en slagschaduw.

Ad 3. Offshore windturbines zullen in de komende decennia een grote bijdrage gaan leveren aan de elektriciteitsproductie van Nederland.Er zijn inmiddels twee windparken in zee. De ervaring die daar zal worden opgedaan zal kunnen worden benut bij grote windturbineparken verder in zee. In Denemarken, Zweden, Ierland en Engeland zijn al diverse off-shore windparken operationeel.

Afhankelijk van de wind

Bouwen op zee en constructies die de stormen en beukende golven kunnen weerstaan, vragen speciale deskundigheid en ervaring. Hoeveel elektriciteit een windmolen opbrengt hangt af van verschillende factoren. Uiteraard is de hoeveelheid wind het meest bepalend. Vanaf windkracht 2 (3 meter per seconde) begint een grote turbine te draaien en ongeveer bij windkracht 6 wordt het maximale vermogen geleverd. Boven de 25m per seconde (windkracht 10) wordt de turbine stil gezet om overbelasting te voorkomen. Omdat de wind niet altijd even hard waait is de productie van elektriciteit is inderdaad niet op ieder ogenblik het zelfde. Thuis merkt u daar echter niets van.

Mee(r) doen of meer weten?

Als je mee wilt werken aan verspreiding van windenergie, dan kun je je aanmelden bij vereniging de Windvogel die al diverse windmolens heeft laten plaatsen. Mer informatie over windenergie vind je hieronder.