utrecht.allesduurzaam.nl

Advies voor duurzaam comfort

Gaat u een woning bouwen of renoveren, dan is dat een goed moment nu al rekening te houden met de ontwikkelingen op het gebied van energie.U kunt terecht bij een adviesbureau om de mogelijkheden door te nemen.

Duurzame energietechnieken zijn technieken/installaties die warmte, elektriciteit of een combinatie van beide maken, met behulp van natuurlijke bronnen als water, zon, wind en bodem. Hierdoor is er minder energie uit fossiele bronnen nodig.

U wilt een comfortabele woning: behaaglijk in de winter, koel in de zomer en met een gezond binnenklimaat. Hiervoor heeft u klimaatsystemen nodig die zowel het verwarmen, koelen als de ventilatie regelen. Gebruikt u daarbij duurzame energie, dan slaat u twee vliegen in één klap: een comfortabele én milieuvriendelijke woning.

Duurzaam Klimaatsysteem

Een duurzaam klimaatsysteem vraagt om een goed geïsoleerde woning. Er is dan immers minder energie nodig voor verwarming van uw woning.

 • Voor verwarming kunt u gebruik maken van een warmtepomp, die de warmte uit de bodem in uw woning brengt.
 • U kunt ook kiezen voor een zonneboilercombi, een systeem waarbij een deel van de verwarming door zonne-energie wordt geleverd.
 • Voor verwarming van tapwater kunt u kiezen voor een combiwarmtepomp en een warmtepompboiler. Deze kunnen het beste bij nieuwbouw meegenomen worden. Voor een bestaande woning kunt u weer kiezen voor een zonneboiler.
 • Wilt u zelf duurzame elektriciteit opwekken, denk dan aan een zonnepaneel.
 • Overigens is het zinvol om bij nieuwbouw standaard een zgn. laagtemperatuur verwarmingssysteem aan te brengen in de vorm van o.a.vloer- en of wandverwarming. Behalve een groot comfort (behaaglijker, minder tocht, minder huismijt) leidt het tot een onmiddellijke energiebesparing ten opzichte van een traditioneel systeem. Dit ongeacht de manier van warmte opwekking: HR-Ketel, zonneverwarmingsinstallatie, warmtepomp of warmtelevering.

Welke duurzame energietechnieken zijn er?

 1. Warmtepompen
 2. Warmtepompboilers
 3. Zonneboilers
 4. Zonnepanelen (PV)
 5. Kleine windturbines
 6. Lage temperatuur verwarming (LTV, vloer- of wandverwarming)
 7. Gebalanceerde ventilatiesystemen met warmte terugwinning (centraal en decentraal)
 8. Douchwater warmte terugwinning (douche WTW)
 9. Houtgestookte CV-ketels
 10. Warmte/koude opslag
 11. Brandstofcel
 12. Micro-warmtekrachtkoppeling (zgn. “thuiscentrales”)

Voordelen van een duurzaam Klimaatsysteem

De investeringen in een duurzaam klimaatsysteem zijn hoger die dan bij een conventionele installatie, echter daar staan een aantal voordelen tegenover:

 • Extra kwaliteit van het binnenklimaat
 • Hoog thermisch comfort (behaaglijk warm)
 • Gezonde woning (allergeenvrij, lagere luchtvochtigheid)
 • Bij vloer- en wandverwarming levert Lage Temperatuurverwarming een groter woonoppervlak (geen radiatoren)
 • Mogelijkheid om te koelen
 • Lagere maandelijkse energielasten. Voor verwarming (ruimteverwarming en warm tapwater) is vier keer zo veel energie nodig dan voor alle andere voorzieningen als verlichting en apparaten. Hier valt dus de grootste besparing te halen.
 • Van basisvoorzieningen zoals isolatie, WTW en een LTV-systeem die integraal deel uitmaken van uw woning zult u zeer lange tijd plezier hebben. Zij gaan al gauw vijftig jaar mee

Meer weten?