utrecht.allesduurzaam.nl

Plantjes op uw dak, de opkomst van het groendak

Wat is een groendak?

Een groendak is een zeer duurzame en natuurlijk dakbedekking die gemakkelijk over uw bestaande dakbedekking gelegd kan worden. Door middel van een aantal verschillende lagen verandert u uw dak gemakkelijk in een klein vegetatiedak of zelfs een daktuin. Er wordt voor onderscheid gemaakt tussen een intensief- en extensief groendak.

Intensief groendak

Een intensief groendak staat ook wel bekend als een daktuin. Dit komt doordat een intensief groendak qua uitzicht, gebruik en onderhoud vergelijkbaar is met een gewone tuin. De begroeiing op een daktuin bestaat uit onder andere gras, struiken en soms zelfs bomen. De meeste daken zijn niet gebouwd om de extra belasting van een intensief groendak te dragen, hierdoor is er in de meeste gevallen een aanpassing nodig aan uw dakconstructie.

allesduurzaam groendakExtensief groendak

Een extensief groendak wordt ook wel een vegetatiedak genoemd en is de meest toegepast vorm van een groendak. Bij een extensief groendak is de begroeiing beperkt tot kleine plantjes zoals mos, gras en vetplanten. Door de grootte van de plantjes kunnen deze prima onderhouden worden met enkel regenwater en hoeft u deze enkel in periodes van droogte te bewateren. Met een extensief groendak is de belasting op uw dak stukken minder dan met een intensief groendak. Hierdoor is het in de meeste gevallen niet nodig om uw dakconstructie aan te passen.

Voordelen van een groendak

Een groendak zorgt voor een extra lange levensduur van uw huidige dakbedekking. Dit komt doordat de plantjes van het groendak extra bescherming bieden tegen negatieve invloeden. Een groendak zorgt ook voor goede isolatie tijdens alle seizoenen. Tijdens de zomer kan een dak aardig warm worden, met een groendak blijven deze temperaturen relatief laag. Dit komt doordat de planten op een groendak koel blijven. Dit doen zij door het opgenomen water en vocht weer terug te laten in lucht. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur, van zowel de planten als van het dak, laag blijft. De voordelen van een groendak zijn niet alleen voor uzelf, maar ook het milieu en de gemeenschap om u heen profiteren van deze voordelen. Zo neemt het groendak regenwater op, waardoor het rioleringsstelsel minder wordt belast. Ook vangt een groendak fijnstof en CO2 op. Hierdoor levert u een bijdrage aan een schonere lucht.

allesduurzaam extensief groendakKosten en subsidies voor een groendak

De prijzen van dergelijke dakbedekking kunnen erg verschillen. De gemiddelde prijs voor het aanbrengen van een groendak is € 55 per m2. Een groendak heeft, vanwege de planten, een wortelbestendige dakbedekking nodig als ondergrond. Als uw dakbedekking niet wortelbestendig is, dan zult u eerst uw oude dakbedekking moeten verwijderen en een nieuwe dakbedekking moeten aanleggen. Dit verhoogt de kosten om een groendak aan te brengen. Echter, omdat een groendak zoveel voordelen kent, is het mogelijk om subsidie te krijgen voor het aanbrengen van een groendak. Deze subsidie verschilt per gemeente en ook het minimum en maximum aantal m2 dat vergoed wordt kan erg verschillen. Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden wordt aangeraden om contact op te nemen met uw gemeente.