utrecht.allesduurzaam.nl

Wat zijn de effecten van de groeiende vleesconsumptie?

Vervuiling

Philip reisde samen met Sunday Times journalist Isabel Oakshott de wereld rond en doet verslag van zijn bevindingen in zijn boek. Hij bezoekt inheemse bewoners in Argentinië, die van hun land verdreven werden om plaats te maken voor gewassen voor de productie van veevoer. Hij neemt de lezer mee naar levensgevaarlijke varkenspoepbassins in Amerika en naar de met algen besmeurde stranden – door de vele mestlozingen - in Bretagne. In China leert hij van boeren dat antibiotica daar vrij verkrijgbaar zijn en op grote schaal gebruikt worden in de vee-industrie.

Verspilling

Maar 'Farmageddon' is méér dan een boeiend reisverslag. Alle verhalen zijn gebaseerd op degelijk onderzoek. Het boek gaat óók in op de risico's van nieuwe technieken, zoals genetische manipulatie van gewassen en het klonen van dieren. En natuurlijk blijft de enorme verspilling van kostbare en schaarse grondstoffen als olie, land en water door de vee-industrie niet onvermeld.

  action.retrievefile.do?ea.client.id=1771

action.retrievefile.do?ea.client.id=1771

Wekelijks publiceren we een kort filmverslag dat Philip maakte tijdens zijn reizen voor 'Farmageddon'. Bekijk de trailer!

 

Om de miljarden landbouwdieren te kunnen voeren worden wereldwijd enorme hoeveelheden graan verbruikt: genoeg om 3 miljard mensen te voeden.

Radicaal anders

Philip pleit niet tegen het eten van vlees op zich, maar voor een radicaal andere aanpak. Mensen en landbouwdieren moeten niet met elkaar concurreren om voedsel. De landbouwgrond op aarde moet in de eerste plaats gebruikt worden om voedsel voor mensen te produceren. Landbouwdieren moeten uit de veefabrieken, terug naar de boerderij. Daar kunnen zij als geen ander voedsel dat niet direct eetbaar is voor mensen (gras, resten) omzetten in zuivel en vlees. 'Farmageddon' is met andere woorden een pleidooi voor een revolutie in de voedselproductie: voor een echt duurzame veehouderij die dieren behandelt met respect.

‘Farmageddon, the true cost of cheap meat’ (€16,49) is nu te koop bij bol.com.

action.retrievefile.do?ea.client.id=1771