utrecht.allesduurzaam.nl

Biologische landbouw het beste voor de aarde en voor de wereld

De sleutel tot echt duurzame landbouw is gezonde grond, en biologische landbouw is veruit de beste manier om ervoor te zorgen dat de bodem zijn herstellende vermogens behoudt. Dit blijkt uit een onderzoek door het Amerikaanse Rodale Institute, dat over een periode van maar liefst dertig jaar werd uitgevoerd.

Zowel qua toestand van de bodem, energieverbruik, gewasopbrengsten, financiële kosten/baten, gehalte aan organische stof in de bodem, ziektes en weerstand tegen slechte weersomstandigheden wint de biologische landbouw. De conclusie luidt dan ook dat biologische landbouw de wereldbevolking gemakkelijk kan voeden met minder vervuiling, uitspoeling, erosie en een lager verbruik van fossiele brandstoffen. Het onderzoeksrapport is hier te vinden.

farming_systems.pdf