utrecht.allesduurzaam.nl

4000 jaar kringlooplandbouw

Aanrader van de eerste orde

Een ieder die biologische landbouw, duurzaamheid, cradle-to-cradle en meer een warm hart toedraagt, moet dit boek hebben gelezen. Al is het alleen maar om alles wat u al weet en doet, historisch te staven.

4000 jaar kringlooplandbouw boek cover 1Honderd jaar geleden geschreven en nu meer waar dan ooit. Sietz Leeflang vertaalde het werk van King en verrijkte het met hedendaagse toelichtingen, zoals resultaten van wetenschappelijk onderzoek en daarmee is het boek geheel naar onze tijd gebracht.

Hij voegt aan het boek het Manifest voor de Kringlooplandbouw toe. Tien stellingen met tien toelichtingen.

Vierduizend Jaar Kringlooplandbouw

2e herziene en geactualiseerde druk, september 2011

F.H. King - vertaling en bewerking Sietz Leeflang

Uitgever: Eburon

ISBN 978 90 5972 574 4

Prijs € 29,80

Verkrijgbaar bij de De Twaalf Ambachten