utrecht.allesduurzaam.nl

Ecologische winst bij minder dierlijke producten volgens Adviesrapport EL&I

Als alle Ne­der­lan­ders zouden eten volgens de Richt­lij­nen goede voeding, is dat niet alleen goed voor de ge­zond­heid, maar in grote lijnen ook eco­lo­gisch ver­ant­woord. Vooral een lagere con­sump­tie van vlees en zuivel leidt tot eco­lo­gi­sche winst, doordat het de uit­stoot van broei­kas­gas­sen en het land­ge­bruik ver­min­dert.
De richt­lijn om twee keer per week vis te eten is daar­en­te­gen eco­lo­gisch be­las­tend: dit be­dreigt de bi­o­di­ver­si­teit in zeeën en oceanen. Dat schrijft de Ge­zond­heids­raad in het advies Richt­lij­nen goede voeding eco­lo­gisch belicht, dat de raad in augustus 2011 heeft aangeboden  aan de staats­se­cre­ta­ris van EL&I.

Download publicaties

Ge­zond­heids­raad. Richt­lij­nen goede voeding eco­lo­gisch belicht. Den Haag: Ge­zond­heids­raad, 2011; pu­bli­ca­tienr. 2011/08. ISBN  978-​90-​5549-​836-​9