utrecht.allesduurzaam.nl

Recycling begint bij afvalscheiding en inzameling

Recycling

Hergebruik ofwel recycling bespaart grondstoffen en energie. De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan nodig is wanneer oude materialen hergebruikt worden. Een duidelijk voorbeeld: de productie van nieuw aluminium kost 20 maal zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. En de kwaliteit is meestal gelijk. Door hergebruik komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu terecht, bijvoorbeeld zware metalen uit batterijen of cfk's uit koelkasten. En er wordt minder afval verbrand. Afvalverbrandingsinstallaties zijn schoner dan vroeger, maar geven nog steeds enige luchtvervuiling en veroorzaken restafval in de vorm van slakken. 
In de meeste gemeentes staan verzamelcontainers, waar u uw papier, glas, textiel, enz. zelf kunt wegbrengen. U vindt ze bij winkelcentra en in woonwijken. Uw gemeente verstrekt inlichtingen over ophaalschema’s en inzamelstations. 

Afval beperken

afvalscheiding.jpgHuishoudelijk afval bestaat voor bijna de helft uit groente-, fruit- en tuinafval (GFT), voor een kwart uit papier en voor een achtste uit glas. De rest bestaat uit textiel, metalen, steenachtige materialen, kunststoffen, hout en klein chemisch afval.
Probeer allereerst te voorkomen dat afval ontstaat. Dat kan heel eenvoudig door duurzame en kwalitatief goede spullen aan te schaffen, die langer meegaan. Sommige van deze producten hebben een Milieukeur of EKO-keurmerk. 

Afvalscheiding scheelt de burger ook in de portemonnee. Elke kilo afval die níet in de verbrandingsoven verdwijnt, bespaart 9 eurocent. Dat komt tot uiting in de hoogte van de afvalstoffenheffing die burgers betalen. De gemeente berekent de kosten van de afvalverwijdering volledig door aan alle huishoudens.

Afvalscheidingswijzer

afvalscheidingswijzer.jpgOm afvalscheiding makkelijker te maken voor consumenten heeft Milieu Centraal de online Afvalscheidingswijzer ontwikkeld. In plaats van zelf te moeten zoeken in allerlei lijsten kan een consument op www.afvalscheidingswijzer.nl een product intypen. De gebruiker ontvangt dan direct een advies over de juiste afvalbak en uitleg over de afvalsoort.

Links