utrecht.allesduurzaam.nl

Ei met Kenteken

Aan het nummer op het ei kunt u direct zien uit welk land uw eitje komt. Ook wordt het houderijsysteem aangegeven, zodat u weet hoe het met het welzijn van de kip is gesteld. Zelfs het betreffende boerenbedrijf wordt in de code vermeld.

De levensomstandigheden van de kip

Op www.eicode.nl wordt stap voor stap uitgelegd hoe u de code van uw eitje moet lezen.

  • ei_code.jpg0 = biologisch ei. Uw kip zat met maximaal zes soortgenoten op een vierkante meter. De ruimte voor uitloop buiten moet minstens 4 m2 per leghen zijn. De kippen krijgen biologisch voer en de snavels zijn niet behandeld.
  • 1 = vrije uitloop ei. Kippen met vrije uitloop hebben de hele dag toegang tot een buitenverblijf. Op de uitloopvlakte die grotendeels begroeid moet zijn, staat ieder dier minimaal 4 m2 ter beschikking. Voor de stal geldt als eis tenminste één vierkante meter per negen leghennen.
  • 2 = scharrelei. Scharreleieren komen van kippen die worden gehouden in zogeheten scharrelstallen, waarbinnen de dieren zich vrij kunnen bewegen. Er ligt strooisel op de grond en ook zijn legnesten aanwezig, waarin de hen ongestoord haar ei kan leggen. In een scharrelstal mogen maximaal negen legkippen per m2 worden gehouden.
  • 3 = Kooi ei. Uw kip heeft een zwaar leven, samen met drie tot vijf legkippen per kooi. Ieder dier heeft de beschikking over minimaal 550 cm2 vloeroppervlak. De vloer van de kooien bestaat uit een licht hellend draadgaas waarover de eieren na het leggen in de richting van een verzamelband rollen. Gelukkig schakelenh veel bedrijven over op aangepaste kooien, waarin de kippen beschikking hebben over legnesten, zitstokken en een scharrelruimte. Vanaf 2012 zijn deze aangepaste kooien verplicht en mogen de huidige kooien niet meer gebruikt worden.

Het pluimveebedrijf

Ieder pluimveebedrijf in Europa heeft zijn eigen code. Nederlandse bedrijven hebben een code die bestaat uit 5 cijfers. Eventueel kunnen hier nog 1 of 2 cijfers aan zijn toegevoegd, om precies aan te geven om welke stal het gaat. Elk ei is dus te traceren naar de plek waar die gelegd is.

Het land van herkomst van uw ei

Naast alle cijfers staan er op elk ei ook twee letters afgedrukt. Hiermee wordt het land van herkomst aangegeven. NL is natuurlijk Nederland.

Wil je verantwoorde eieren kopen? Vind hier adressen in jouw buurt.