utrecht.allesduurzaam.nl

De Duurzame Bedrijvengids in uw gemeente

De Duurzame Bedrijvengids is een instrument waarmee invulling wordt gegeven aan de klimaatdoelen van uw gemeente.

Een Duurzame bedrijvengids draagt bij aan de volgende doelen:

  • groene_gemeentegids.jpgVerduurzaming van het aankoopgedrag van veel consumenten. www.allesduurzaam.nl trok in 2010 gemiddeld per maand 50.000 unieke bezoekers.
  • Verduurzaming van het aankoopgedrag van uw gemeente en van de bedrijven in uw gemeente (duurzaam inkopen)
  • Vergroting van de bekendheid van duurzame producten en diensten
  • Vergroting van de keuzemogelijkheden van consumenten en bedrijven voor duurzame producten en diensten
  • Meer afzet van duurzame producten en diensten waardoor CO2-uitstoot wordt voorkomen en minder beslag wordt gelegd op natuur en milieu.

De gids is gericht op twee doelgroepen: burgers en bedrijfsleven. Duurzame bedrijven worden extra onder de aandacht gebracht en krijgen zo een extra steun in de rug.

Een duurzame bedrijvengids kan zowel met API ontsloten worden op uw eigen site, alswel worden aangeboden als een op zichzelf staande website Lees verder

Wat betekent de duurzame bedrijvengids voor uw gemeente?

  • Een Groene bedrijvengids is een website waarmee consumenten worden gestimuleerd tot duurzaam aankoopgedrag. De gids biedt informatie over duurzame producten en diensten en waar deze verkrijgbaar zijn in de eigen gemeente
  • Het is een instrument dat nauw aansluit bij gemeentelijk beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling en milieueducatie
  • De gids heeft een hoge zichtbaarheid richting burgers, bedrijven en de eigen gemeentelijke organisatie
  • Een Groene Bedrijvengids kan tegen geringe kosten, snel en met een geringe tijdsinvestering van de gemeente worden geïmplementeerd (in totaal circa 8 uur voor afstemming en overleg)

Kijk op de duurzame bedrijvengidsen van de gemeenten:

Amersfoort ; Boskoop ; Bunnik ; Bunschoten ; Den Haag ; Dordrecht ; Houten ; Leidschendam-Voorburg ; Leusden ; Nieuwegein ; Noordwest Utrecht ; Rhenen ; Renswoude ; Soest ; Utrecht ; Utrechtse Heuvelrug ; IJsselstein ; Veenendaal ; Woudenberg; Zeist

Groeiende interesse voor aankoop duurzame producten

Uit recent onderzoek van MarketResponse blijkt dat een grote en groeiende groep mensen is geïnteresseerd in de aankoop van duurzame producten (circa 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder). Een belangrijke belemmering om tot aankoop over te gaan is onbekendheid met het bestaan van duurzame alternatieven voor producten en onbekendheid met de verkrijgbaarheid ervan in de directe omgeving. Dit zelfde geldt voor de groeiende groep bedrijven die invulling wil geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De Duurzame Bedrijvengids biedt een informatiebron waar consumenten en bedrijven alle informatie vinden die zij nodig hebben om hun aankoopgedrag te verduurzamen.

Voor meer informatie en een offerte op maat, neem contact op met de directeur van Allesduurzaam.nl:

Gea Boessenkool
gea@allesduurzaam.nl 
06 21566924.