utrecht.allesduurzaam.nl

"Bedrijven moeten vooral hun core business verduurzamen"

Bedrijven moeten de duurzame en gezonde keus makkelijker maken. Elke branche heeft een eigen rol en verantwoordelijkheid op dit gebied. Organisaties die in hun core business stappen ondernemen om de impact op het milieu te beperken en opkomen voor mensenrechten dragen het meest bij aan duurzaamheid.

Bedrijven moeten vooral hun core business verduurzamen
Dit is een van de conclusies uit de derde meting van het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek onder 479 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s van onderzoekbureau MarketResponse en adviesbureau Schuttelaar & Partners. Consumenten willen dat vooral supermarkten de duurzame en gezonde keus vergemakkelijken door keurmerken op producten te zetten. Van voedingproducenten verwachten zij eerder stappen om de hoeveelheid verpakkingen en afval verminderen en initiatieven om het transport van hun producten zo efficiënt mogelijk te maken.

Banken moeten iets teruggeven aan de samenleving door op diverse fronten inhoud te geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en daar transparant over te rapporteren; vooral het doneren van middelen aan maatschappelijke organisaties vindt men belangrijk. De toeristische sector moet geen reizen organiseren naar landen waar mensenrechten worden geschonden. Energieleveranciers moeten in hun eigen bedrijfsvoering voorop lopen in duurzame energievoorziening, door hun gebouwen uit te rusten met zonnecellen of windmolens en stappen te ondernemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Consumenten willen steun in de rug bij verminderen impact consumptie op milieu
Een derde van de Nederlanders zegt zelf (heel) bewust bezig te zijn met zijn of haar consumptiegedrag als het om duurzaamheid gaat. Zij doen dit vooral door goed na te denken en te vergelijken op het moment van aankoop. Consumenten geven in beperkte mate aan dat zij het consumptieniveau naar beneden bijstellen of hun gedrag veranderen door de auto te laten staan, minder vlees of 2e hands artikelen te kopen. Bijna alle Nederlanders zeggen het belangrijk te vinden dat bedrijven zich bezig houden met duurzaamheid en duurzaam consumeren makkelijker maken.

Het reduceren van de hoeveelheid verpakkingen en afval, geen zaken doen met landen waar mensenrechten worden geschonden en eisen stellen aan leveranciers met betrekking tot duurzaamheid heeft de hoogste prioriteit: consumenten vinden dit het meest belangrijk en hebben het gevoel dat de situatie op deze fronten verslechterd is. De zogenoemde “Cultureel Creatieven” zijn in vrijwel alle opzichten extra veeleisend. Bijna een derde van de Nederlandse volwassen bevolking behoort inmiddels tot deze groep die zich nadrukkelijk hard maakt voor een duurzame wereld. Nederlanders vinden dat het beter gaat met het plaatsen van keurmerken op producten en voorlichting over duurzamer consumeren.

Een samenvatting van het onderzoek vindt u op de website van Schuttelaar & Partners

Persbericht MarketResponse Februari 2010