utrecht.allesduurzaam.nl

Vlees, hoe lang nog mensonwaardig?

Vleesindustrie op basis van veeindustrie loopt op zijn laatste benen

Op basis van het rapport van de commissie Wijffels uit 2001 zei de minister dat het streven naar duurzaamheid zal leiden tot een kleinere vleessector. "Dit rapport wordt uitgevoerd niet om een sector de grond in te duwen, maar om te zorgen dat we weer trots op de veehouderij kunnen zijn". Er waren genoeg argumenten om orde op zaken stellen in de vee- en vleessector: stank, milieubelasting: nitraat, fosfaat en amoniak, genetische versmalling, schade aan de omringende natuur, lange transporten van slachtdieren, dioxine- en hormoonschandalen, varkenspest, gekkekoeienziekte, mond- en klauwzeer en niet onbelangrijk: gesubsidieerde overproductie. Het rapport Wijffels is geen werkelijkheid geworden... De varkenssector stuurt zelfs nu opnieuw aan op schaalvergroting: volgens Steven Lak, voorzitter van Porductschap voor Vee, Vlees en Eieren, zal het aantal varkenshouders, nu 8000, in 2013 GEHALVEERD zijn. Hij ziet niets in angst voor megastallen of varkensflats. "Zodra er levende wezens bij betrokken zijn, spelen emoties gemakkelijk op. Daar zul je dus ook de tijd voor moeten nemen."

De consument aan zet

Voor wie het lot van dieren ter harte gaat en zorg voor ons leefmilieu wil tonen zijn er veel mogelijkheden om in de eiwitbehoefte te voorzien. Want vlees wordt niet alleen mens- en dieronwaardig geproduceerd in Nederland, vlees kost ook nog eens heel veel water. Voor de productie van een kilo vlees is volgens het Wereld Natuur Fonds 20.000 liter drinkwater nodig....Een nieuw onderzoek heeft laten zien dat de wereldwijde veehouderij niet 18% van de CO2uitstoot voor haar rekening neemt, maar 51%... Dit zijn gegevens die een verantwoorde consument onmiddellijk in actie zetten. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om in plaats van vlees andere eiwitbronnen te kiezen: noten, peulvruchten in combinatie met granen, vlees- vervangers en tofu. Als iedereen twee keer per week iets anders dan vlees zou eten, draagt dat enorm bij aan een duurzame wereld!