utrecht.allesduurzaam.nl

Een keur aan keurmerken

Een keurmerk en eisen

Een keurmerk kan de consument helpen een weloverwogen keuze te maken bij de aanschaf van een product. Is het een veilig product, is het milieuvriendelijk geproduceerd, hoe diervriendelijk is dit product? Een keurmerk zegt niets over de kwaliteit van het product zelf, maar zegt wel dat het product aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld of het veilig is voor kinderen of dat er geen dierproeven zijn gebruikt.

Een keurmerk en betrouwbaarheid

Een betrouwbaar keurmerk voldoet aan twee eisen:

  1. Het wordt door een onafhankelijke organisatie (overheid, stichting, brancheorganisatie) uitgegeven en gecontroleerd zodat de consument erop kan vertrouwen dat de eisen van het keurmerk worden nageleefd
  2. Het geeft duidelijke informatie over het keurmerk en die informatie is makkelijk toegankelijk voor de consument

Een keurmerk en milieu

Als het gaat om keurmerken op het gebied van milieu, eerlijke handel of dierenwelzijn, dan heeft Nederland ongeveer 50 verschillende keurmerken. Vaak wordt bij deze keurmerken het gehele productieproces in ogenschouw genomen. Een keurmerk wordt alleen dan toegekend, als het product van het begin (grondstof) tot het eind (afvalverwerking) niet of weinig milieubelastend is.

Een aantal bekende milieukeurmerken is door (buitenlandse) overheidsinstanties zelf in het leven geroepen en geven een kwaliteitsgarantie op de gehele levenscyclus van het product, bijvoorbeeld het Milieukeur, het Ecolabel, Der Blauwe Engel en De Zwaan.

Een keurmerk en voeding

Op voedingsmiddelen is het vaak een ware doolhof wat claims en labels betreft. Zo wordt bij maiseieren of viergraneneieren de suggestie gewekt dat het om diervriendelijke eieren gaat, terwijl het alleen iets zegt over het voedsel dat de dieren krijgen. Het zegt niets over de leefomstandigheden (vrije uitloop etc). 

Een goed gecontroleerd keurmerk voor eieren geeft de garantie dat het ei onder diervriendelijke omstandigheden gelegd is. Het Scharrelkip- of Biologisch keurmerk is een voorbeeld. Overigens zijn de Biologische eieren, zoals van het keurmerk Eko of Demeter het meest dier- en/of milieuvriendelijk.

Alle producten met deze twee keurmerken voldoen aan hoge kwaliteitseisen op dit gebied. Deze keurmerken worden tevens continu gecontroleerd door onafhankelijke instanties en zijn daarom zeer betrouwbaar.

Keurmerk voor fair trade producten

Het keurmerk Max Havelaar laat zien dat het product op een (economisch) eerlijke manier is verhandeld en dat het aan de wettelijke milieuregels heeft voldaan. Fair Trade is geen keurmerk maar een handelsmerk. Het heeft zijn eigen criteria opgesteld voor eerlijke handel maar deze komen overeen met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en de European Fair Trade Association (EFTA).