utrecht.allesduurzaam.nl

Criteria Duurzaam Inkopen

Criteria Duurzaam Inkopen per Productgroep

Er komen criteria voor alle productgroepen die de overheid inkoopt: van kantoormeubelen en energie tot wegen en kantoorgebouwen. Per productgroep worden eisen opgesteld voor milieu- en sociale aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten kunt u denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Lees hier hoe dit georganiseerd is.

Duurzaam Inkopen is voldoen aan de criteria

De criteria worden juridisch getoetst en zo opgesteld dat alle overheden ze kunnen toepassen. Voor de eisen geldt dat er voldoende aanbod is en de kosten niet substantieel stijgen. Iedere leverancier die in aanmerking wil komen voor duurzaam inkopen door overheden, móet aan deze eisen voldoen. Daarnaast bevatten de criteriasets ‘wensen’. Op deze punten kúnnen leveranciers zich onderscheiden, net als op de prijs. Met behulp van de criteria kunnen de overheden duurzaamheid inpassen in hun inkoopbeleid en de doelstellingen realiseren. 100 procent duurzaam inkopen betekent dat de inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.

Hoe komen de criteria Duurzaam Inkopen tot stand?

De procedure van criteriaontwikkeling is vastgelegd . Het proces bestaat uit een zestal fasen. Het proces is te volgen op deze website in het planningsoverzicht en op de productgroeppagina’s. De doorlooptijd van dit proces is afhankelijk van de complexiteit van de productgroep maar bedraagt gemiddeld 10 maanden.

Duurzaam Inkopen voor u als bedrijf 

Wilt u weten wat duurzaam inkopen betekent voor bedrijven die leveren aan de overheid of meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen, kijk dan op www.mvonederland.nl.