utrecht.allesduurzaam.nl

Energiebesparingsverkenner voor woningen

logo_ebv_rb_130.gifDe verkenner is speciaal ontwikkeld voor iedereen die graag wil weten welke energiebesparingsmaatregelen kunnen worden toegepast en hoeveel winst ze opleveren: woningisolatie verbeteren, de ketel vervangen, of het toepassen van zonne-energie voor warm water of elektriciteit. Dit kunnen installateurs of adviseurs zijn, maar ook aannemers of consumenten die een woning willen gaan renoveren.

Adressen voor energiebesparing op Allesduurzaam.nl: klik hier

U kunt de mogelijkheden tot energiebesparing verkennen door één van de onderstaande routes te kiezen:

  • Individuele besparingsmaatregelen onderzoeken (Energiemaatregelverkenner).
    energiebesparingsverkenner1.jpgU kunt van elke specifieke maatregel afzonderlijk (of van een aantal maatregelen samen) direct zien wat het effect is op het energieverbruik, de benodigde investering, en de maandelijkse lasten.
  • Eerst uw energiebesparingsambitie kiezen (Energielabelverkenner).
    energiebesparingsverkenner2.jpgU bepaalt het gewenste energieverbruik aan de hand van een energielabel (dat u kunt vergelijken met de energielabels op koelkasten en andere apparatuur). Vervolgens krijgt u een overzicht van een aantal kant-en-klare maatregelenpakketten waarmee u deze verbetering kunt bereiken. Hierbij wordt telkens aangegeven hoeveel energie u bespaart, hoeveel geld u dat oplevert en welke investeringen er nodig zijn.

Heeft u het maatregelenpakket gevonden dat aansluit bij úw wensen en mogelijkheden? Dan kunt u tot slot een overzicht afdrukken van de gekozen energiebesparende maatregelen, de bijbehorende investeringen en besparingen. Ook de gevolgen voor de Energie-Index, het energielabel en het wooncomfort staan op dit overzicht vermeld.

De Energiebesparingsverkenner is ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van  VROM/DGW, in samenspraak met marktpartijen.