utrecht.allesduurzaam.nl

Gezond eten, goed voor u, goed voor de Aarde

Gezond eten: kiezen voor biologisch

De bio-industrie roept steeds vaker weerstand bij de bevolking op. Er is verzet bij burgers en gemeenten tegen de voorgestelde bouw van megastallen in de provincie. Daarnaast is er een toename van voedselallergieën geconstateerd en dit zorgt bij bewuste consumenten, de cultural creatives, voor een toenemend gebruik van biologische producten. De laatste jaren wordt er steeds meer biologisch gegeten.

Adressen biologisch eten op Allesduurzaam.nl

Gezond eten, goed voor de aarde, goed voor de mens

Zuiver en weinig bewerkt voedsel houdt je lichaam gezond en de bewustwording daarvan groeit. Biologische producten worden zonder de toevoegingen geproduceerd, die allergische reacties veroorzaken. Biologisch is in opmars. Vanuit dit idee startte de Nederlandse overheid de campagne "Biologisch, eigenlijk heel logisch": hoe meer biologische producten worden geconsumeerd, hoe sterker de biologische landbouw en veeteelt kan uitbreiden.

img 7713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steeds meer mensen verbouwen hun eigen groente in volkstuin, eigen tuin of buurtmoestuin

Door producten met het EKO keurmerk te gebruiken, draag je bij aan een beter leefmilieu. De biologische landbouw en veeteelt is zoveel mogelijk milieu- en diervriendelijk. Bij het telen van de gewassen wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest en ook zijn genetische manipulatie of bestraling niet aan de orde. Achteraf worden geen chemische of synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen toegevoegd. Dieren krijgen biologisch voer en bewegingsruimte en behouden bovendien hun eigenheid (zoals snavel en horens), wat bijdraagt aan hun welzijn. Cultural creatives, inmiddels meer dan 25% van de bevolking, willen weten hoe hun voedsel geproduceerd is en kiezen dan ook vaak voor biologische producten met EKO keurmerk.

Grootschalige voedselproductie schadelijk voor aarde en mens

Wat geldt voor de biologische landbouw en veeteelt geldt niet voor de nu meest toegepaste productiemethodes. De voornaamste milieubelasting van de grootschalige voedselproductie zit hem in het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en overmatig energiegebruik bij kassenteelt en transport. Bij genetische manipulatie wordt ingegrepen in het erfelijk materiaal van het levende organisme, waardoor dit in zijn oorspronkelijke vorm wordt aangetast. De biologische en bio-dynamische landbouw en veeteelt wijzen deze methode geheel af, omdat het tegennatuurlijk is en omdat er nog te weinig kennis bestaat over de mogelijke gevolgen voor milieu en gezondheid bij consumptie van genetisch gemodificeerde (deel)producten. Een heel groot bezwaar van de grootschalige landbouw is dat de grond geen bodemleven kent. de planten worden rechtstreeks 'gevoed' door de kunstmest, maar de grond verarmt en erodeert steeds meer. De kwaliteit van het voedsel dat niet gevoed is door een gezonde bodem heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Veel hedendaagse ziekts hebben te maken met de verminderde kwaliteit van het voedsel onder invloed van moderne, grootschalige landbouwmethodes. De voedingsindustrie heeft meer oog voor VULLING dan voor VOEDING van mensen.