utrecht.allesduurzaam.nl

Wat wij kunnen doen aan honger in de wereld

Waarom zijn de voedselprijzen nu zo hoog?

visser.jpgDe hoge wereldvoedselprijzen worden veroorzaakt door verschillende factoren. Eén van deze factoren is dat er jarenlang veel te weinig is geïnvesteerd in de landbouw, zeker in Afrika. Boeren konden hierdoor niet goed reageren op de grotere vraag naar voedsel. Wageningen Universiteit publiceerde in juni 2008 een rapport over de hoge wereldvoedselprijzen.

Wat kunt u doen?

Het probleem van honger in de wereld vraagt om de inzet van regeringen van Westerse en ontwikkelingslanden. Duidelijk is dat er meer geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van een duurzame landbouwsector, vooral in Afrika. Boeren moeten meer kansen krijgen om hun productie te verhogen en een goede prijs te krijgen voor hun producten. Maar u kunt ook zelf actie ondernemen. Laat u inspireren door de onderstaande tips.

  1. Koop fairtrade producten  Fairtrade producten zijn afkomstig van kleine boeren in ontwikkelingslanden die een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun producten. Deze boeren krijgen hiermee toegang tot de internationale markt. Dit zorgt voor werkgelegenheid en een inkomen waardoor de welvaart van de boeren, hun familie, hun dorp en soms zelfs van de hele regio kan toenemen. Hiermee kan worden geïnvesteerd in betere arbeidsomstandigheden, opleidingen, gezondheidszorg, huisvesting en infrastructuur. Fair Trade op Allesduurzaam
  2. Verbruik minder energie  Tips op Allesduurzaam Door het gebruik van niet-duurzame energie stijgt het gehalte aan CO2 in de lucht, waardoor het klimaat verandert. Klimaatverandering zorgt, vooral in ontwikkelingslanden, voor slechtere landbouwoogsten. Bijvoorbeeld door de toename van extreme weersomstandigheden als droogtes en overstromingen. Je kan zelf een steentje bijdragen door minder energie te gebruiken en bijvoorbeeld over te stappen naar duurzame energie. Energie: Adressen op Allesduurzaam
  3. Ga bewuster om met voedsel  Mensen in landen als China en India nemen steeds meer ons voedingspatroon over en eten vaker vlees en melkproducten. Het kost 8,5 kilogram graan om één kilogram rundvlees te produceren. Daarom wordt de vraag naar voeding steeds groter en stijgen de prijzen. In principe is er nu genoeg voedsel om iedereen op de wereld te voeden. Het probleem is dat het niet eerlijk verdeeld is. Je kunt efficiënter met voedsel omgaan door minder te verspillen en duurzame producten te kopen in je supermarkt. Slim omgaan met voedsel

Belang van vrouwen

Meer dan tweederde van de arme mensen in de wereld leven in plattelandsgebieden. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid omdat veel mannen in de steden wonen. De rol van vrouwen binnen de landbouw is heel belangrijk. Zij voeren veel van de dagelijkse landbouwtaken uit, zorgen voor inkomsten en dragen zorg voor de natuurlijke hulpbronnen. Ook het merendeel van de arbeidskrachten in de voedselverwerkingsindustrie is vrouw.

Vrouwen zijn:

  • Verantwoordelijk voor vijftig procent van de wereldvoedselproductie
  • De voornaamste producenten van de basisgewassen rijst, mais en tarwe, die zorgen voor zestig tot tachtig procent van de voedselinname in ontwikkelingslanden
  • Vaak verantwoordelijk voor het kopen en bereiden van voedsel in het gezin

Bron: www.wereldvoedseldag.nl