utrecht.allesduurzaam.nl

Cradle to Cradle: werken aan een oneindige kringloop

Als samenleving beginnen we in te zien dat we de biodiversiteit, natuurlijke voorraden en grondstoffen van de aarde aan het uitputten zijn. Als nu al de grenzen bereikt zijn, hoe moet het dan verder nu de wereldbevolking aanzienlijk zal toenemen en miljarden mensen het consumentisme nastreven van onze westerse samenleving. Ligt er een economisch interessante toekomst of juist een ecologisch dramatische toekomst in het verschiet?

Het Cradle to Cradle-concept van McDonough en Braungart toont aan dat we niet hoeven te kiezen tussen economische of ecologische voorspoed. Economie en ecologie kunnen elkaar juist versterken. Om dit te verwezenlijken dienen we wel onze producten, logistieke processen, gebouwen en steden aanzienlijk intelligenter te ontwerpen.

Als dit via de circulaire principes van C2C gedaan wordt, dan zijn productieprocessen schoon, worden ecosystemen geïntegreerd in onze steden en gebouwen, zijn producten na gebruik volledig te ontmantelen in waardevolle grondstoffen en is de consument geen vervuiler meer.  

C2C-adressen op Allesduurzaam.nl

Filmpje van Tomas Rau die het principe van C2C uitlegt en het principe van het maatschappelijk verantwoorde consumeren en deze twee via een lemniscaat aan elkaar koppelt.

Cradle to Cradle: duurzaamheid- en businessconcept

C2C is niet alleen een ultiem duurzaamheidconcept maar veel meer nog een nieuw economisch model en businessconcept. De eerste ervaringen met het concept bij stedelijke ontwikkelingen en de industrie laten zien dat het concept een bijzonder winstgevend concept is.

Cradle to Cradle: afval = voedsel

Het is mogelijk de spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en van vervuiling te doorbreken. Het antwoord is C2C, van wieg tot wieg, de revolutionaire filosofie van Braungart en McDonough. Zij bepleiten volledig nieuwe uitgangspunten voor het ontwerpen en ontwikkelen van producten op basis van veilige en volledig herbruikbare grondstoffen. Zo kan afval voedsel worden in een oneindige kringloop.
Met dit grondbeginsel als uitgangspunt leggen McDonough en Braungart uit hoe producten van meet af aan kunnen worden ontworpen om na hun bruikbare leven weer als ‘voedsel’ te dienen voor nieuwe producten. Het C2C-ontwerpconcept gaat uit van veilige en schone grondstoffen. C2C-producten moeten, wanneer ze eenmaal worden afgedankt, volledig uit elkaar te halen zijn, zodat de elementen kunnen worden teruggegeven aan biologische of technische kringlopen. 

Meer info?