utrecht.allesduurzaam.nl

Grondstoffen: waar begin je bij de keuze van energieleverancier...

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 (kooldioxide) vrij in de lucht. Dat versterkt het broeikaseffect en de klimaatverstoring. Vanuit milieuoogpunt is het dus van belang te zoeken naar niet uitputbare energiebronnen, zoals water, wind, zon en getijden. 

Het Platform Groene Grondstoffen streeft ernaar om in 2030 in Nederland 30% van de fossiele brandstoffen te hebben vervangen door groene energiebronnen. Met als resultaat minder CO2-uitstoot en minder afhankelijkheid van aardolie, kolen en aardgas en hun leveranciers.

Groene stroom

In Nederland staat het ons vrij zelf te kiezen voor een energieleverancier. In 2005 werd ongeveer 5 procent van de totale hoeveelheid elektriciteit in Nederland opgewekt met duurzame, schone energiebronnen. De regering heeft de ambities voor het aandeel duurzame energie in 2020 naar beneden bijgesteld van 20% naar 14%. Een groot deel van de consumenten heeft al gekozen voor groene stroom.

Adressen voor groene stroom op Allesduurzaam.nl

Ongeveer de helft van de groene stroom die Nederlandse huishoudens afnemen, wordt ook opgewekt in Nederland, voornamelijk uit biomassa. Een klein deel komt van zon en De andere helft importeren de leveranciers uit het buitenland. De geïmporteerde groene stroom is vooral met waterkracht opgewekt.

De overstap naar groene stroom is snel gemaakt en qua prijs hoeft u het niet te laten. Op Groenestroomjagraag.nl kun je precies zien op welke wijze de stroom van de leveranciers is opgewekt. Jij draagt zo bij aan het behoud van fossiele grondstoffen en de vermindering van het broeikaseffect.

Afvalscheiding en hergebruik

Afvalscheiding betekent dat we minder afval bij het gewone huisvuil, het restafval doen. Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt veel milieuvervuiling. Wilt u weten welk product in welke bak hoort? Raadpleeg dan de Afvalscheidingswijzer 

Glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel, sinds kort ook plastic en restafval worden allemaal apart verwerkt. Uitgangspunt bij de afvalverwerking is dat afval waardevolle materialen bevat die opnieuw bruikbaar zijn. Er zijn twee soorten hergebruik: het hele product wordt hergebruikt, of het materiaal wordt gerecycled.
Elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven gaat, bespaart negen eurocent. Zonder afvalscheiding zou jouw afvalstoffenheffing hoger uitpakken. Behalve voor het leefmilieu is apart inleveren dus ook vriendelijk voor jouw portemonnee. 

Bron: Milieu Centraal 

Meer over Afval: Vrom.nl

Webredacteur: Christa Smits