utrecht.allesduurzaam.nl

Gezond qua lichaam en/of leefmilieu hoe zit dat?

Natuurlijk weten we dat we minstens een half uur per dag flink 'moeten' bewegen. En dat een dagelijks portie fruit op het menu wel zo verstandig is. Maar gezondheid hangt met nog veel méér samen dan alleen met onze voeding en onze gang naar de sportschool. 

Ook het ons omringende leefmilieu heeft een directe invloed op de gezondheid. Stoffen die in het milieu terecht komen, geluiden, geuren, en stralingen; ze kunnen een impact hebben op ons welzijn.

 • Luchtverontreiniging   Luchtwegaandoeningen komen duidelijk vaker voor bij mensen die wonen of werken nabij een drukke verkeersweg. Hart- en vaataandoeningen kunnen erdoor verergeren.
  U kunt zelf het effect van luchtvervuiling beperken, door de keuze van uw vervoermiddel of de route. 
 • Bodemverontreiniging  Er zijn diverse bodemvervuilers: benzinestations en garages, chemische wasserijen, (voormalige) fabrieksterreinen, landbouwgrond, vuilnisstortplaatsen en olietanks. In Nederland zijn er talloze plekken waar sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Over het algemeen leidt wonen op vervuilde grond in Nederland hoogstwaarschijnlijk zelden tot gezondheidsschade. Daarvoor is de blootstelling meestal te gering.
 • Watervervuiling  Nederland is het land van water bij uitstek. In de zomer geldt nogal eens een zwemverbod. Blauwalg en overstroming van het riool in oppervlaktewater vormen de belangrijkste vervuilers van zwemwater. Zwemmen in zulk water kan maagdarmontsteking, huidklachten, en oor- of oogontsteking veroorzaken. Overigens hoeft milieuvervuiling niet de oorzaak te zijn; dat kunnen ook ziekmakende virussen of bacteriën zijn.
  Zwemwater dat aan de eisen van schoon zwemwater voldoet kan het keurmerk 'de Blauwe Vlag' krijgen.
  Ons drinkwater is van topkwaliteit. In oude huizen komen soms nog loden waterleidingen voor. Lood in het drinkwater kan gevaarlijk zijn voor baby’s die flesvoeding krijgen dat bereid is met leidingwater. Dit kan leiden tot minder intelligentie en gedragsveranderingen. Mocht u loden leidingen hebben, dan raden wij u aan flesvoeding voor de baby tot één jaar aan te maken met flessenwater.
 • Straling  Straling is een breed begrip en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de risico’s van straling. Zo wordt er nog onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het gebruik van de mobiele telefoon. Ook bestaat er nog onduidelijkheid over de risico’s van het wonen in de buurt van een elektriciteitsmast.
  De zon is goed voor ons humeur en de aanmaak van bepaalde vitamines. Maar nadelen zijn er ook. UV-straling kan verbranding, veroudering van huidcellen en schade aan de ogen veroorzaken. Zonlicht is de belangrijkste oorzaak van huidkanker. Doordat de ozonlaag dunner wordt, bereikt meer UV-straling het aardoppervlak. Het aantal sterfgevallen door huidkanker neemt dan ook licht toe.
  Ook de zonnebank heeft negatieve effecten: op huid en ogen.
 • Geluidsoverlast  Per jaar ondervinden ruim 700.00 mensen ernstige hinder en 300.000 ernstige slaapverstoring door geluidsoverlast. Een aantal mensen overlijden aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, veroorzaakt door geluidsoverlast. Geluidsoverlast door vliegverkeer beïnvloedt de leerprestaties negatief.
  Een bijkomende factor is dat mensen bij geluidsoverlast ramen en deuren dichthouden, wat tot een ongezond binnenklimaat kan leiden, met de gezondheidseffecten van dien.
 • Geuroverlast  Stank of geuroverlast zijn voornamelijk afkomstig van de industrie, de landbouw en het verkeer in de woonomgeving . Hoewel gebakken koekjes lekker ruiken, kan een koekjesfabriek wel degelijk voor overlast zorgen. En zulke overlast kan tot gezondheidsproblemen leiden.
  Stankoverlast kan psychische effecten tot gevolg kan hebben. Ook zijn klachten bekend als hoofdpijn, duizeligheid, lage rugklachten en slaapstoornissen.
 • Binnenmilieuverontreiniging  In veel Nederlandse huizen is de lucht verontreinigd. Binnenshuis is de concentratie schadelijke stoffen vaak hoger dan buiten.
  Met eenvoudige maatregelen kunt u de lucht in huis schoon en gezond houden. Aangezien u 80 procent van de tijd binnen doorbrengt, is dat geen luxe.
  Radongas, tabaksrook, vluchtige organische stoffen en schimmelsporen in de lucht zijn een paar van stoffen die nadelig kunnen uitpakken voor uw gezondheid. Vooral mensen met een aandoening aan de luchtwegen hebben daar last van.
  Een belangrijke oorzaak van ongezonde lucht in huis is gebrek aan ventilatie. Dat ontstaat door energiebesparende maatregelen en doordat ramen vaak worden dichtgehouden om geur- of geluidshinder tegen te gaan of inbrekers te weren. Regelmatig ventileren en zorgen dat het niet te vochtig wordt in huis zijn belangrijke maatregelen om de lucht ook in huis schoon te houden. Adressen Ventilatie op Allesduurzaam.nl

Meer weten?

 

Webredacteur: Christa Smits