utrecht.allesduurzaam.nl

Fair trade producten zijn eerlijk

Bijdragen aan fair trade

De wereld veranderen, het zit vaak in kleine dingen. Koop je meest originele cadeautjes bijvoorbeeld bij een wereldwinkel, of bestrooi je beschuitje ’s ochtends met hagelslag met het Fair Trade /MaxHavelaar keurmerk. Het is een wereld van verschil voor mensen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika, die zo een eerlijke boterham kunnen verdienen.

Adressen Fair Trade op Allesduurzaam.nl

Fair trade zorgt voor een menswaardig inkomen

Fair trade gaat om een handelspartnerschap dat streeft naar meer gelijkheid. Producenten en arbeiders krijgen een prijs betaald die een menswaardig bestaan mogelijk maken. Bij fair trade zijn niet alleen de productiekosten gedekt, mensen hebben ook geld voor onderdak, kleding, onderwijs, voedsel en medische zorg.

Fair trade kent korte lijntjes

Een belangrijk verschil met de gewone handel is dat de inkoop van de fair trade producten rechtstreeks bij de producenten in derdewereld landen plaatsvindt. Zo gaat niet alle winst verloren aan tussenhandelaren. Indien nodig wordt er een premie of een voorschot verleend, zodat mensen een bestaan op kunnen bouwen voor de lange termijn. Fair trade gaat verder dan alleen inkoop. Door informatie en trainingen krijgen de producenten kans zo goed mogelijk aan te sluiten op de eisen van de westerse consument.

Fair trade kent spelregels

Voor fair trade gelden duidelijke regels, die de arbeidsomstandigheden, de gezondheid, vakbondsvrijheid en gelijkwaardigheid  van de werknemers garanderen. Ook is er een verbod op kinderarbeid. Fair trade heeft verder aandacht voor duurzame, milieuvriendelijke productiemethodes. 

Fair trade is een duurzaam partnerschap. Arme producenten krijgen een garantie op een minimale afzet voor een langere periode. Zo kunnen ze werkelijk hun marktpositie verbeteren. En wij genieten van unieke, prachtige fair trade producten, om onszelf of een ander blij mee te maken