utrecht.allesduurzaam.nl

De gevolgen van klimaatverandering en wat je er aan kunt doen

An Inconvenient Truth

In 2007 en 2008 heeft de film van Al Gore over dit onderwerp "An Inconvenient Truth" veel aandacht getrokken. In 2009 heeft de film "The Age of stupid" velen geconfronteerd met wat er zal zijn gebeurd in 2050 als we nu niet in actie komen: burgers, bedrijven, consumenten, politici, iedereen dus.

Broeikasgassen

Het klimaat verandert vooral door de uitstoot van broeikasgassen. Deze gassen, die zich in de dampkring verzamelen, leggen als het ware een warme deken om de aarde. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt langzaam, maar onverbiddelijk. Dit zal voor de aarde en de mens uiteindelijk verstrekkende gevolgen hebben. In de film "The Age of stupid" wordt daar een scherp beeld van geschetst.

Als de temperatuurstijging de komende jaren niet onder de 2 graden blijft, zullen rampen onvermijdelijk gebeuren, zo luidt de wetenschappelijke consensus van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (ICCP). Er zijn enkele critici die de conclusies van het ICCP in twijfel trekken en daar veel aandacht voor vragen. Hun kritiek betreft het rechtstreekse verband tussen CO2 uitstoot en opwarming. Maar zelfs al zouden deze enkelingen gelijk hebben, dan leiden zij  de aandacht af van de noodzaak het energiegebruik van fossiele brandstoffen uiteindelijk terug te brengen tot 50-80% van het huidige gebruik.

Bekijk de klimaatverandring in een paar sprekende beelden

Gevolgen van klimaatverandering

De belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering (opwarming) zijn in sommige tropische - en vooral in de poolgebieden nu al zichtbaar. Al in deze eeuw treden bij ongewijzigd beleid de volgende verschijnselen op:

 • Zeespiegelstijging: het aantal mensen dat getroffen wordt door overstromingen zal enorm toenemen. Een aantal bewoonde eilanden in de Stille Oceaan zal binnen enkele jaren in de golven verdwijnen
 • Aantasting van ecosystemen: klimaatzones verschuiven, door verdroging zullen sommige gebieden woestijn worden of juist door ernstige regenval overstromen.
 • Zoetwatertekort: in diverse regio's, zoals het Midden-Oosten, de Sahel en Australië, zal het zoetwatertekort alarmerend worden.
 • Toename van neerslag. Dit kan zowel negatieve als positieve gevolgen voor de leefomgeving en de landbouwproductie tot gevolg hebben.De onvoorspelbaarheid van regenbuien zal negatief uitwerken op de groei en oogst van gewassen.
 • Veranderingen in de biodiversiteit op aarde, veel planten en dieren zullen uitsterven.
 • Toename van extreme weersomstandigheden: zeer krachtige slagregens, extreme droogteperioden, stormen en orkanen met grotere kracht dan voorheen, records van warmte- en koudeperioden sneuvelen steeds weer.

De klimaatverandering heeft effect op alle aspecten van het leven: sociale samenhang, economie, welvaartverdeling, ontwikkeling, gezondheid, natuur, vrede en toekomst. Vooral arme landen heben nu al te maken met toenemende armoede door mislukte oogsten. In Afrikaanse landen ondervindt men nu al hinder van de klimaatverandering: te weinig of teveel regenval waardoor gewassen niet voldoende groeien en daardoor voedseltekorten ontstaanl Raadpleeg de website van opgewarmd Nederland.

Maar ook de rijke landen zullen de gevolgen ondervinden.

Bron: Hier

Wat kun je zelf doen?

Klimaatneutraal handelen

De oplossing van het klimaatprobleem begint bij jou thuis. Minder CO2 uitstoten is de belangrijkste maatregel die we kunnen nemen. Een gemiddeld huishouden kan zonder veel moeite de uitstoot met zo'n 40% verminderen. Dat  betekent ook een enorme verlaging van de energeirekening, gemiddeld € 1.000,= per jaar. Wat er overblijft van jouw persoonlijke CO2-uitstoot kun je compenseren. Uiteindelijk is het effect van jouw leefstijl dan nul, oftewel: klimaatneutraal.

Brandstof besparen

 • Op gas: door isolatie van uw huis, verstandig stoken en slim douchen
 • Op elektriciteit: door gebruik van spaar- en ledlampen, zuinige apparaten en groene stroom en het uischakelen van de stand by 
 • Op benzine: door vaker te fietsen, een zuinige wagen te rijden en ecodriving
 • Op kerosine: door minder te vliegen

Klimaatcompensatie realiseren

Klimaatcompensatie door landen of bedrijven houdt in dat de CO2-uitstoot ongedaan wordt gemaakt door:

 • op een andere plek in de wereld CO2-uitstoot te voorkomen of te verminderen. Dit kost vaak niets of weinig extra; voorbeeld: een arme boer in een ontwikkelingsland krijgt de beschikking over duurzame (schone) energie; hij bespaart dan evenveel uitstoot als u.
 • bosaanplant; bomen halen immers de CO2 uit de atmosfeer

 Wat kun je compenseren?

 • Kies voor Groen Gas: de gasleverancier compenseert de uitstoot
 • Neem een Groene Autoverzekering: de verzekeraar compenseert de CO2 uitstoot door te investeren in schone energie en bosprojecten. 
 • Compenseer jouw vliegreis, dat kan tegenwoordig gekoppeld aan de aankoop van de ticket Kijk bij Greenseat of Trees for Travel
 • Betaal met een groene betaalkaart of creditcard: Zodra je met die card betaalt, wordt het klimaateffect van die aankoop automatisch gecompenseerd. Kost veelal niets extra! Zie de mogelijkheden van een groene creditcard
 • Kies een groene energiemaatschappij. Lees en vergelijk ze.

 Wil je concrete acties in eigen huis of kantoor en daarbij wat ondersteuning?

Meld je aan bij de campagne 10 10. erop gericht om ieders persoonlijke energiegebruik in een jaar met 10% te verminderen

Meer weten?