utrecht.allesduurzaam.nl

Kinderarbeid verdient en krijgt meer aandacht

Feiten over kinderarbeid

Tot begin 1900 was kinderarbeid in Nederland nog heel gebruikelijk. De leerplicht maakte daar een eind aan. Kinderarbeid komt echter nog veel voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Veel van deze kinderen gaan niet naar school, worden uitgebuit en lopen ernstige gezondheidsrisico’s. Zo houdt kinderarbeid een vicieuze cirkel van armoede en onwetendheid in stand.

Wereldwijd werken er maar liefst 218 miljoen kinderen onder de 14 jaar. Ze werken in de landbouw, mijnbouw, weverijen of fabrieken. En kunnen geen onderwijs volgen.

  • kinderarbeid.jpgPer dag komen er zo'n 80.000 werkende kinderen bij
  • In Afrika werkt één op de drie kinderen
  • Van alle mensen die werken op de wereld is 17 procent kind.

Keurmerk voor kinderarbeidvrije producten

Voor bedrijven die ‘eerlijke’ producten willen maken is er is een gedragscode opgesteld. Bedrijven die zich aan deze gedragscode houden, kunnen een certificaat aanvragen. Het SA8000 certificaat is gebaseerd op de rechten van de mens, de kinderrechten en internationale bedragen van de Verenigde Naties.

De producten zijn vrij van kinderarbeid en de werkomstandigheden en werktijden in de fabrieken of ateliers zijn gebonden aan regels. Ieder half jaar worden bedrijven met het certificaat opnieuw gecontroleerd. 

In toenemende mate eisen bedrijven van hun leveranciers een verklaring dat aan de productie geen kinderarbeid te pas is gekomen. 

Als consument kun je hier aan bijdragen door bewust te kiezen voor producten met een keurmerk.

Meer weten over kinderarbeid of iets eraan doen?