utrecht.allesduurzaam.nl

Elektriciteit uit zonlicht

foto_nuon.jpgDe zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Ook in Nederland is er genoeg zonlicht om alle elektriciteit op te wekken die nodig is. Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit. Dit proces heet in het Engels “photovoltaic”, vandaar de veel gebruikte afkorting PV-cellen.

Meerdere zonnecellen worden aan elkaar gekoppeld en ondergebracht in een zogenaamd zonnepaneel. Het geheel van zonnepanelen, bekabeling, regelapparatuur, koppeling aan batterijen of stroomnet en draagstructuur noemen we een PV-systeem.

Hebt u dit jaar subsidie aangevraagd en wilt u weten waar u terecht kunt voor zonnepanelen?

Leveranciers op Allesduurzaam.nl

Waarom een PV-systeem?

  • Met een PV-systeem bespaart u zo'n 10-12 % op de energienota
  • U helpt eraan mee dat de fossiele energiebronnen minder snel uitgeput raken
  • De PV-techniek is betrouwbaar, zonnepanelen gaan lang mee en zijn onderhoudsvrij
  • Zonne-energie is schoon en stil
  • De aanschaf van een PV-systeem wordt gesubsidieerd
  • U kunt de waarde van uw huis erdoor laten vermeerderen

De zonnestroomsystemen die in Nederland worden geplaatst, zijn over het algemeen aan het net gekoppeld. Gebruikt u minder elektriciteit dat het systeem opwekt, dan wordt dat afgegeven aan het elektriciteitsnet. Gebruikt u meer dan wordt het tekort aangevuld met netstroom.

zonnepaneel.jpgEen netgekoppeld systeem levert ongeveer tachtig kWh per vierkante meter per jaar. Een systeem van vier vierkante meter levert tien procent van het gemiddeld huishoudelijk elektriciteitsverbruik. (ca 650 euro per jaar)

De opbrengst, de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, van een PV-paneel hangt af van de instraling die het zonnepaneel op kan vangen. Die wordt niet alleen bepaald door de intensiteit van het invallend licht, maar ook van de hellingshoek, temperatuur en oriëntatie van een zonnepaneel. De opbrengst is optimaal bij een hellingshoek van 36 graden en gericht op het zuiden. 

Met een gemiddelde hoeveelheid instraling door de zon op aarde van jaarlijks 1700 kWh per vierkante hebben wij in Nederland met 1015kW/m2 op jaarbasis meer dan voldoende om onze gehele energievoorziening met schone, duurzame zonnestroom te voldoen.

Meer weten?