utrecht.allesduurzaam.nl

Oeverloos genieten van je eigen vijver

Een natuurlijke vijver

Een vijver is een van de manieren om het waterelement in je tuin een plek te geven. De aanleg van een vijver vergt een grondige voorbereiding. Een zonnige plek selecteren is een goed begin. Onderwaterplanten hebben veel zonlicht nodig om zuurstof te kunnen produceren. Naast zon en zuurstof is een zuurgraad van 7-8 pH nodig voor de ontwikkeling van waterplanten en het dierenleven. Een vijverpomp met fontein verstoort het watermilieu en is daarom niet zo’n goed idee voor een milieuvriendelijke vijver.

Advies over natuurlijke vijvers

Adressen van hoveniers op Allesduurzaam.nl.

Bodemmateriaal

Alternatieven voor een natuurlijke vijver zijn diverse waterdichtmakende middelen zoals: leem, kunstrubber (EPDM), voorgevormde bakken of beton. Na het graven van een gat worden bodem en wand bedekt met bijvoorbeeld matten of leem, zodat een gesloten laag ontstaat. Eroverheen gaat een fijn laagje rivierzand om vertroebeling te voorkomen. Van oude kuipen en teilen zijn kleine vijvers te maken die op het terras kunnen staan of kunnen worden ingegraven.

Vijverinrichting

Waterplanten hebben zo hun voorkeuren voor standplaats, diepte, licht en watertemperatuur. Na het vullen van de vijver moeten eerst alle zwevende deeltjes zich vastzetten op de bodem om te vermijden dat ze zich hechten aan de planten. Om een goed milieu te creëren kan het eventuele leidingwater van de vijver worden “geënt” met water uit een gezonde vijver of sloot. Bij de afwerking van de vijverrand mag het water niet via turf, planten, of ander materiaal in verbinding staan met de omringende grond. De vijver wordt dan leeggezogen. Let in het begin goed op de zuurgraad en hardheid van het water. De zuurgraad bepaalt welke organismen erin kunnen leven. De hardheid geeft de aanwezigheid van mineralen en calciumzouten aan en is van invloed op de groei van planten. Geschikte planten voor in en om de vijver: 

  • vaste tuinplanten, zoals iris, schoenlapperspant 
  • moeras- of oeverplanten, zoals kattenstaart, dotterbloem
  • onderwaterplanten, fonteinkruid.

Vissen

Vissen hebben een minimale diepte van 75cm nodig zodat ze ’s winters niet bevriezen. Enkele vissoorten vertroebelen het water door in de bodem te woelen. Vissen produceren veel afvalstoffen en zijn vijanden van larven en volwassen amfibieën. Stapelingen van bakstenen of dakpannen onder water bieden deze waterdiertjes bescherming als ze door kat of reiger belaagd worden.