utrecht.allesduurzaam.nl

Glas is waardevol

Nederland loopt voorop als het gaat om glasrecycling. Van de circa 30 kilo verpakkingsglas die iedere Nederlander jaarlijks gebruikt, komt 78% in de glasbak terecht. Dat glas wordt gebruikt bij de productie van nieuw glas. Glasscherven zijn eenvoudigweg de beste grondstof. Niet alleen sparen we hiermee ruwe grondstoffen uit, het gebruik van glasscherven levert ook een substantiële energiebesparing op.

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van glas. Bijna overal staan glasbakken, waar u uw lege flessen e.d. in kwijt kunt. Wit glas wordt gescheiden van gekleurd glas ingezameld. Nieuw wit / doorzichtig glas kan namelijk alleen maar van witte scherven gemaakt worden.

Wat hoort in de glasbak?

  • Al het glas waar geen statiegeld op zit, zoals flessen, potjes en ander verpakkingsglas
  • Etiketten kunnen gewoon blijven zitten

Wat kan niet in de glasbak?

  • Ander afval dan glas; dat maakt de hele container met glas ongeschikt voor recycling
  • Gloeilampen, spaarlampen, tl-buizen, glazen ovenschalen, drinkglazen
  • Kurken en deksels
  • Kristalglas; daar zitten zware metalen in
  • Vlakglas, onder meer ruiten; eventuele stopverfresten bemoeilijken het hergebruik van glas

Als u toch glas weggooit

Wanneer u het glas gewoon weggooit, dan draagt u jaarlijks bij aan een enorme berg afval van zo’n 400.000 ton. Het kost veel energie om nieuw glas te produceren. Het kost nieuwe grondstoffen (zand, soda en kalk) en de CO2 uitstoot van de glasfabrieken belast het milieu.

Wat gebeurt er met het verzamelde glas?

Eerst wordt ander afval verwijderd: De metalen doppen gaan naar Hoogovens om te recyclen. De papieren etiketten worden losgeweekt tot papierpulp en naar een fabriek gebracht waar ze er bakstenen van maken. Ander vuil, dat mensen onterecht in de glasbak hebben gegooid, wordt eruit gehaald en gaat naar de gewone vuilverbranding. Het kleine beetje vuil dat nog aan het glas zit verbrandt op het moment dat het glas zo verhit wordt dat het smelt. Van het glas zelf blijft nog wat vervuild gruis over en dit wordt weer gebruikt in de wegenbouw. Al met al blijft er maar heel weinig over dat verbrand of gestort moet worden.

Onbeperkt te hergebruiken

In Nederland wordt jaarlijks zo'n 425 miljoen kilo recycling-glas ingezameld. Glas is, in tegenstelling tot andere afvalstromen als oud papier of oud ijzer, in principe onbeperkt te hergebruiken. Het verliest niet aan kwaliteit bij bewerking. Gebruikt glas is zelfs de meest voordelige grondstof voor nieuw glas. De traditionele ingrediënten voor nieuw glas - zand, soda, feldspaat, dolomiet en sulfaat - hebben namelijk een hogere verhitting nodig. Hergebruik van glas als grondstof bespaart dus op het energiegebruik. Zelfs na aftrek van alle kosten voor inzameling, transport en bewerking tot grondstof blijft er nog steeds geld over. .

Meer lezen over glasinzameling