utrecht.allesduurzaam.nl

Vlees biologisch: eten met een voldaan gevoel

Het vee in de biologische dierhouderij - in tegenstelling tot de vee-industrie -wordt niet in de eerste plaats gezien als productiemiddel, maar als een deel van het ecologisch systeem, met intrinsieke waarde. Dieren moeten kunnen doen wat in hun aard ligt en niet worden ingepast in een bedrijfsproces dat gericht is op maximale productie. Daarom houdt men in de biologische vleesproductie rekening met dierenwelzijn en zorg voor onze leefomgeving.

Varkenswaarvan het vlees biologisch mag worden genoemd,krijgen bijvoorbeeld ruimte om te wroeten en schurken. Deze varkens krijgen vier keer zoveel ruimte als varkens waarvan u het vlees koopt bij de gewone slager of supermarkt en twee keer zoveel als scharrelvarkens. Biologische kippen hebben een binnen- en buitenruimte en kunnen naar hartelust in de grond pikken en wroeten. Koeien hebben loop- en ligruimte in de stal en kunnen lekker de wei in. Een weelde voor het oog: rustig herkauwende koeien in een sappig weiland.

Voordelen aan de productie en consumptie van vlees biologisch

  • Geen preventief gebruik van geneesmiddelen
  • Geen couperen van staarten, snavels, tanden en dergelijke
  • Geen kunstmest of chemicaliën op het land
  • Geen groei stimulerende middelen in het veevoer
  • Geen mestoverschotten.

U draagt daadwerkelijk bij aan een duurzame wereld door biologisch vlees met EKO keurmerk te kiezen. dat effect wordt versterkt door minder vlees te eten. Paul McCartney pleitte eind 2009 voor een vleesloze dag per week: 'meatless monday'.

Verschillen tussen vlees biologisch en gangbaar bij de supermarkt

Nederland houdt een onvoorstelbaar aantal dieren: meer dan 450 miljoen per jaar. Allemaal voor de productie van vlees, eieren, melk, kaas en bont. Ruim 95 procent leeft in de vee-industrie (voorheen:bio-industrie genoemd). In deze bedrijfstak gaat het om zoveel mogelijk produceren op een zo klein mogelijke oppervlakte, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke prijzen. Dat gaat op den duur niet goed. De dieren krijgen hiervan de rekening gepresenteerd: een miserabel leven in gote stallen en krappe hokken. Een leven vol stress en verveling en steeds vaker: ziekten, allemaal voor uw lapje vlees. De afgelopen jaren hebben we geregeld ziekten gehad: de MKZcrisis, de gekke koeienziekte, de vogelgriep en onlangs de Q-koorts bij geiten.

Overigens is vlees een weinig efficiënt geproduceerd voedingsmiddel. Voor de productie van 1 kg dierlijk eiwit is 7-10 kg plantaardig eiwit nodig. Het Westen importeert granen en tapioca uit derdewereldlanden om de productie van vlees in stand te houden. Vlees dat voor een groot deel vervolgens deels wordt geëxporteerd naar diezelfde derde wereld landen... allemaal transport- en energiekosten...Dus minder vlees en vlees biologisch eten is om diverse redenen verstandig

Keurmerken voor vlees biologisch en/of natuurvriendelijk

EKO, Demeter, PVE/IKB voor scharrelvlees Er zijn vele keurmerken voor vlees, die meer of minder rekening houden met het dier. Voor runderen bijvoorbeeld France Limousin, Boeuf Limousin, Blonde d'Aquitaine, Boeuf D'or, Bief Select. Deze keurmerken zijn diervriendelijker dan gangbaar PVE/IKB maar geven minder dan een keurmerk voor scharrelvlees (PVE/IKB) of biologisch vlees (EKO).