utrecht.allesduurzaam.nl

Recycle je oude fiets of bedspiraal

IJzer, metaal, aluminium en blik krijgen meer dan 1 leven 

Blikjes kunnen in het gewone afval gegooid worden. Grote ijzer- of metaalhoudende voorwerpen kunnen als grof vuil worden ingeleverd. Het metaal is goed te recyclen. Denk daarbij aan oude fietsen, beddenspiralen, tuinmeubilair en dergelijke. Veel gemeentes zamelen grote partijen metaal (ook lood en koper) gescheiden in. Grote hoeveelheden ijzer of andere metalen (aluminium, koper, zink, lood) van minstens een paar kilo kunnen ook naar de oud-metaalhandel, milieustraat of milieudepot worden gebracht. Voor kleinere metalen voorwerpen is gescheiden inzameling géén goede optie meer. In de afvalverbrandingsinstallaties wordt het meeste metaal uit het afval gehaald waarna het als grondstof naar de hoogovens gaat. Een inzamelstructuur is kostbaar en levert voor kleine metalen nauwelijks meerwaarde op.

Hergebruik van metalen bespaart veel fossiele energie

Productie van metaal kost veel fossiele energie en grondstoffen. Tot twee keer zoveel als bij het omsmelten van schroot. Van alle metalen verpakkingen is 90 % gemaakt van staal en 10 % van aluminium. Met uitzondering van het stalen drankblikje dat een stalen romp en een aluminium deksel heeft, bestaan de verpakkingen volledig uit staal of aluminium. Bij de productie van blik zijn de volgende milieuaspecten van belang: de belangrijkste grondstof voor de productie van staal is ijzererts. Het winnen van ijzererts kost energie, voornamelijk in de vorm van fossiele brandstoffen. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool draagt bij aan het broeikaseffect. Naast ijzererts is schroot ('oud ijzer') een belangrijke grondstof. Gebruik van schroot als grondstof in plaats van ijzererts bespaart 65 % energie. Elke ton schroot bespaart 1,5 ton ijzererts en een halve ton steenkolen. China koopt de laatste jaren enorme hoeveelheden schroot op om aan de vraag van hun industrie te kunnen voldoen.

Richt je blik op de weg naar duurzaamheid

Het lijkt logisch om lege blikjes te scheiden van ander afval, maar het is niet nodig. De afvalinstallaties doen namelijk het werk, zij scheiden de blikjes met magneten of met wervelstromen uit het afval. Om blik te recyclen is gescheiden inzameling dus niet nodig. In de verbrandingsoven worden ze van het restafval gescheiden. Negentig procent van het blik is van staal en wordt met magneten uit de as gehaald. Tien procent van het blik is van aluminium en wordt gescheiden met wervelstromen. De teruggewonnen blikjes (schroot) worden weer gesmolten en ingezet bij de productie van nieuw staal en aluminium. Hierbij wordt 62% minder energie gebruikt dan wanneer alleen ruwijzer zou worden gebruikt. Bij recycling van aluminium wordt zelfs 90% minder energie gebruikt. Behalve energie besparen we dankzij de inzet van schroot ook 54% primaire grondstoffen. Zo komt blik altijd terug: het soepblik van gisteren kan morgen een fiets of een trein zijn. Of weer een nieuw blikje. In Nederland is de blikkringloop bijna gesloten: 86% van alle blikjes wordt hergebruikt. Nederland is in Europa één van de koplopers als het gaat om blikrecycling. Bron: www.kringloopblik.nl

Links

- http://www.milieucentraal.nl/zoek.aspx?searchtext=Blikverpakkingen&searchcriteria=1
- www.kringloopblik.nl