utrecht.allesduurzaam.nl

Een nieuwe houding tegenover dieren in opmars

De Dierenbescherming

Diverse organisaties maken sich sterk voor het welzijn van huis-,landbouw- en dierentuindieren. De Dierenbescherming is met meer dan 100 afdelingen en bijna 100 asielen de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Bijvoorbeeld door de vee-industrie aan de kaak te stellen. En door plaats te bieden aan duizenden 'dakloze' huisdieren. Dat gebeurt via de asielen die bij de Dierenbescherming zijn aangesloten. Ook 'Kids for Animals', de jeugdafdeling, draagt daar met educatie en acties aan bij. De Dierenbescherming werkt verder aan verbetering van de (Europese) wetgeving. Sinds 1980 is Eurogroup for Animal Welfare de communicatieschakel tussen dierenbeschermende organisaties van Europa en de Europese politiek en overheid.

Adressen voor dierenbescherming op Allesduurzaam.nl

Compassion in World Farming, Wakker Dier, Proefdiervrij

Elke organisatie heeft zijn specialisme. Wakker Dier en Compassion in World Farming richten zich vooral op de dieren die industrieel worden gehouden in megastallen of donkere hokken.  Door middel van acties en publiciteit wordt aandacht gevraagd voor misstanden en gewerkt aan de verbetering van het welzijn van o.a. dieren in de bio-industrie.Proefdiervrij.ijvert voor alternatieve proeven om uiteindelijk te komen tot afschaffing van vaak pijnlijke dierproeven. Donateur of lid worden geeft je de kans een bijdrage te leveren aan een nieuwe houding t.o.v. vooral landbouwhuisdieren.