utrecht.allesduurzaam.nl

De natuur beschermd, beheerd en bestudeerd

Van natuurbeheer tot educatie

Het behartigen van natuurbelangen, natuurbeheer en educatie zijn vaak nauw aan elkaar verbonden. Invloed uitoefenen op belangrijke, politieke beslissingen en duurzaam beheer gaan makkelijker als er maatschappeljik draaglak is. Educatie speelt daarin een belangrijke rol. als kinderen al op de basisschool kennis maken met de manier waarop planten groeien en bloeien en er de zorg voor krijgen, dan zullen ze die ervaring mee nemen in hun volwassen leven. Hier proeven kinderen uit groep 7-8 diverse wilde kruiden pom deze in de pompoensoep te verwerken. Lees meer over deze vorm van natuur en milieueducatie bij stichting Aarde-Werk de Stegge.

natuurbeheer_full_879.jpgNatuurbeheer

Natuurorganisaties zoals de Vereniging voor Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Landschappen in de verschillende provincies of een Duinwaterbedrijf zijn voornamelijk belast met het beheer van een gebied. Er wordt hard gewerkt om de natuurwaarden te vergroten en de negatieve effecten van menselijke activiteit te verminderen.
Vaak hebben natuurbeherende organisaties zich ook ten doel gesteld om bezoekers te informeren in een bezoekerscentrum en wordt een gebied opengesteld voor ‘groene recreatie’.

Natuureducatie 

kinderen_natuurstudie_480.jpgIn het hele land houden milieuorganisaties zich bezig met educatieve activiteiten. Enthousiaste verenigingen, bijvoorbeeld het IVN, en de KNNV,organiseren excursies in de natuur, lezingen en/of cursussen. U kunt zelf ook actief meedraaien bij één van de vele organisaties als vrijwilliger.

Natuurbehoud en natuurbescherming

Veel grote milieugroepen zijn landelijk actief, zoals stichting Duinbehoud, Greenpeace, de provinciale milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu. Ze proberen invloed uit te oefenen op politiek en besluitvorming .
Naast deze landelijke milieuorganisaties komen veel lokale belangenbehartigers in actie om de natuur te beschermen. Men vecht, al dan niet in samenwerking met agrarische bedrijven, voor het behoud van groene ruimte en cultureel erfgoed.
Er zijn ook verenigingen die zich verdiepen in een specifieke planten- of dierengroep, zoals de Vlinderstichting en de Bomenstichting. Vrijwilligers observeren en tellen (bedreigde) soorten en houden zo de staat van de natuur in de gaten. Natuurbescherming op Allesduurzaam.nl

(advertentie)