utrecht.allesduurzaam.nl

Uitgelezen groen: tijdschriften over natuur en milieu

Tijdschriften over natuur en milieu

Tijdschriften over natuur en milieu vormen een veelzijdige bron van informatie. Veel natuurbeschermende organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bieden hun leden een prachtig maand- of kwartaalblad aan. Hierin vindt u informatie over het beheer, artikelen over de cultuurhistorische achtergrond en een agenda met alle excursies en andere activiteiten.
Op regionaal niveau zijn organisaties als de Landschappen actief. Zij hebben in elke provincie een afdeling. Ze beheren daar de natuur en publiceren provinciaal gerichte bladen met wandelingen en leuke routes. 
Organisaties als Greenpeace of Wereld Natuur Fonds proberen milieuproblemen onder de aandacht te brengen en invloed uit te oefenen op politiek en besluitvorming. Ook hierbij geldt dat donateurs geïnformeerd worden in periodiek uitgegeven tijdschriften.

Tijdschriften op Allesduurzaam.nl

Tijdschriften en natuureducatie

Andere organisaties leggen het accent op natuureducatie, zoals het IVN en KNNV. Hun tijdschriften gaan dieper in op de flora en fauna, bespreken nieuwe publicaties over natuur en milieu en bevatten informatie over excursies en tentoonstellingen die op de agenda staan. Verder zijn er themagerichte bladen, bijvoorbeeld over milieuvriendelijk tuinieren, een gezonde leefstijl of een holistische kijk op het leven.
In enkele tijdschriften maken natuur, groene recreatie en natuurbeleving deel uit van een groter scala aan onderwerpen die aan de orde komen. Ze besteden aandacht aan oude ambachten, bijzondere plekjes in de natuur en leuke groene activiteiten. In de meeste boekhandels staan deze tijdschriften op de plank.

Tips over tijdschriften

Bij de meeste natuur- en milieuorganisaties en bezoekerscentra is een hele collectie tijdschriften over natuur en milieu in te zien. Zo kunt u breed geïnformeerd worden, zonder veel kosten te maken. Ook bij de openbare bibliotheken kunt u tijdschriften vinden en lenen.

Bijna ieder stukje natuur in Nederland draagt z’n sporen van menselijke activiteit. We spreken dan ook van cultuurlandschap. Hoe kreeg het z’n hedendaagse vorm, wat moet er gedaan worden om dit landschap te behouden of om de natuurwaarde te verhogen? De visie op natuurbeheer is de laatste decennia enorm veranderd. Van veel ingrijpen, aanschoffelen, inperken en rechttrekken, wordt er nu weer gestreefd naar natuurlijke processen. Runderen of paarden worden ingezet om een gebied te begrazen, riviertjes krijgen hun oude loop terug, er wordt ruimte gemaakt voor water, en bossen mogen hun eigen ritme volgen van groei en afbraak. Dit alles krijgt in de tijdschriften van deze organisaties uitgebreid aandacht, evenals plannen en visie voor de toekomst. Voor de natuurliefhebber vormt deze informatie een goede basis om de natuur beter te begrijpen en te beleven.

Links