utrecht.allesduurzaam.nl

Leren en werken met de natuur

Natuuractiviteiten op Allesduurzaam.nl

Cursussen en workshops 

Er is op het gebied van natuur en milieu een breed aanbod aan cursussen. Wilt u uw kennis van wat er groeit en bloeit vergroten, dan kunt u deelnemen aan een seizoensgebonden cursus, bijv. over paddestoelen of weidevogels. Het kan zijn dat u juist meer na wil denken over onze plek op deze aarde en sluit een cursus ecofilosofie op u aan.

Ook zijn er allerlei vaardigheden te ontwikkelen, die u in staat stellen concreet een bijdrage te leveren aan het creeëren van kansen voor de natuur. Dat wordt gedoceerd in cursussen over bijv. knotten van bomen of de aanleg van een houtwal in de tuin voor kleine beestjes. Op creatief gebied bestaan uitdagende workshops, zoals kunst maken van natuurlijke materialen, of heerlijke maaltijden bereiden met biologische producten.

En wie op professioneel vlak nieuwe ideeën op wil doen, kan deelnemen aan bijv. een cursus over duurzaam bouwen. Informeer eens bij u in de buurt, u zult ontdekken dat veel plaatsen een natuurvereniging hebben, vaak gedragen door enthousiaste vrijwilligers, die hun kennis en liefde voor de natuur willen delen.

Als u zelf al veel weet, kunt u bij het IVN terecht voor een cursus om natuurgids te worden, om zo zelf deel te nemen aan de uitvoeringskant van de cursussen. Ook op het internet is een leuke cursus te vinden, met alle 'ins en outs' over vogels; hun gedrag, zang en leefgebied.

Landschapsbeheer

Landschapsbeheer is een professionele vrijwilligersorganisatie. Samen met grondeigenaren werken duizenden vrijwilligers aan beheer herstel en ontwikkeling van ons landschap. Zij doen dat met kennis van de bijzondere landschappen die Nederland heeft zoals de Drentse hei de Brabantse vennen en de Noord-Hollandse polders. Landschapsbeheer zorgt voor opleiding, begeleiding, gereedschap en veilige werkomstandigheden. 

IVN

Het IVN is een bloeiende vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft het IVN zo'n 180 afdelingen. Ongeveer 16.000 leden zetten zich actief in voor natuur en milieu, door middel van een breed scala aan voorlichtende- en educatieve activiteiten. Het IVN staat voor meer natuur en een beter milieu. Het wil bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en de vitaliteit van de aarde. Het middel om dat te bereiken is educatie. Zo worden onder andere seizoensgebonden groencursussen gegeven en cursussen over bijvoorbeeld vogels en paddestoelen.

Vogelcursus

Nico de Haan is vogelkenner bij uitstek. Als u een cursus gaat volgen krijgt u automatisch elke week per E-mail een les met enkele nieuwe vogelsoorten thuis gestuurd. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen tussen mannetje en vrouwtje, jong en oud, nestelen en eieren, vogelzang en andere uitingen van vogeltaal. Door goed op te letten op de vogels in de tuin of als u een wandelingetje in de buurt maakt, leert u de vogels tegelijkertijd in de praktijk kennen. De vogels die u via de lessen leert kennen zijn zo gekozen dat u ze in dezelfde periode ook heel makkelijk buiten kunt zien en horen. De inhoud van de lessen sluit nauw aan op wat er buiten gebeurt. U zult ontdekken hoe verrassend dat is en dagelijks vogels gaan zien en horen waarvan u tot voor kort het bestaan niet vermoedde.