utrecht.allesduurzaam.nl

Nederland recycle-kampioen!

Recycling betekent hergebruik. Het gaat om het terugwinnen en opnieuw voor gebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval. Veel afval wordt apart ingezameld: van groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) en glas tot bouw- en sloopafval en wit- en bruingoed. Nederland is zelfs kampioen papierinzamelen en glasrecyclen.

Niet elke afvalstof die wordt hergebruikt, wordt ook apart ingezameld. Zo worden bijvoorbeeld conserven- en drankblikjes pas tijdens de afvalverwerking (zogenaamde nascheiding) uit het huishoudelijk afval verwijderd.

Recyclen kan op twee manieren

Er zijn twee soorten hergebruik: producthergebruik en materiaalhergebruik. In het eerste geval wordt het product bij hergebruik voor hetzelfde doel gebruikt als daarvoor. Een voorbeeld is afgedankte kleding dat als tweedehands kleding wordt gebruikt. Bij materiaalhergebruik wordt het product voor iets anders gebruikt als waarvoor het oorspronkelijk was gemaakt. Zo worden van zink uit oude batterijen bijvoorbeeld dakgoten gemaakt en van het staal van (verf)blikken spijkers en staaldraad.

Voordelen van Recyclen

  • Recycling heeft verschillende voordelen. Het bespaart bijvoorbeeld grondstoffen. Zo wordt bij de productie van glas bijvoorbeeld gemiddeld 50% oud glas gebruikt en 50% nieuwe grondstoffen (zand, kalk en soda). 
  • Recycling bespaart ook energie. Voor de winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen is meestal veel meer energie nodig dan voor hergebruik van oude materialen. Het duidelijkste voorbeeld is wel de productie van aluminium: voor de productie van nieuw aluminium is 20 maal zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. Terwijl de kwaliteit vrijwel gelijk is.
  • Bovendien komen door recycling veel minder schadelijke stoffen - metalen uit batterijen en bijvoorbeeld cfk's uit koelkasten - in het milieu terecht. En wordt veel minder afval op de vuilnisbelt gestort of in verbrandingsovens verbrand.
  • Afvalscheiding scheelt de burger in de portemonnee. Elke kilo afval die níet in de verbrandingsoven verdwijnt, bespaart 9 eurocent. Dat komt tot uiting in de hoogte van de afvalstoffenheffing die burgers betalen. De gemeente berekent de kosten van de afvalverwijdering volledig door aan alle huishoudens.

Wat kunt u doen?

Probeer allereerst te voorkomen dat afval ontstaat. Dat kan heel eenvoudig door duurzame en kwalitatief goede spullen aan te schaffen die langer meegaan. Sommige van deze producten hebben een milieukeur of bijvoorbeeld EKOkeur. Koop ook zo mogelijk statiegeldverpakkingen of verpakkingen van materiaal die gerecycled kunnen worden. Ook kan de gebruiksduur van producten worden verlengd. Laat kapotte spullen en apparaten repareren en breng gebruikte, maar nog bruikbare kleding, speelgoed en meubilair naar de kringloopwinkel. Links