utrecht.allesduurzaam.nl

Duurzaam op de tuinrand: natuurlijke afscheidingen

Omheining

Een omheining in de tuin bepaalt de erfgrens en brengt luwte en privacy in uw tuin. Zo'n afscheiding kan van levende of dode materialen gemaakt worden.

Adressen voor Tuininrichting op Allesduurzaam.nl

'Levende' afscheiding

Een afscheiding met planten verdient de voorkeur. Maar hoe realiseer je zo’n afscheiding? Door je ogen gewoon de kost te geven kom je al heel wat te weten! Groeit bij je buren bijvoorbeeld een flink uit de kluiten gewassen beukenhaag, dan kan je er van op aan dat deze inheemse soort het ook in je eigen tuin naar de zin zal hebben.

De bodemgesteldheid vereist altijd wat aandacht. Zware kleigronden met een hoge grondwaterstand vragen bijvoorbeeld een aangepaste beplanting. Ook droge, vaak zurige [want kalkarme] zandgronden stellen specifieke eisen aan de beplanting.

Een tuinafscheiding in de vorm van struiken zoals de liguster, de haagbeuk, de slee- of meidoorn verdient vanuit milieuoogpunt altijd de voorkeur.

Milieuvriendelijke wandjes

U kunt kiezen voor rietmatten die aan palen van larixhout bevestigd worden. Natuurlijk is ook hout of steen een optie, in allerlei halfopen constructies, met of zonder ijzerdraad of gaas, tussen goed verankerde schoorpalen in beton. Of met een palissadewand van rondhout, al of niet met ruimte tussen de palen, een prachtige achtergrond voor de planten in de tuin.

Geschikte houtsoorten zijn acacia, tamme kastanje en larix. Deze hoeven niet met giftige verduurzamingmiddelen behandeld te worden. Gebruikt u andere houtsoorten dan kunnen ze met natuurlijke middelen geïmpregneerd worden. Als de omheining vooral nodig is als windbeschutting, dan moet ongeveer 40% op een fijnmazige manier opengelaten worden. Wilgentenen, palissade en planken lenen zich daar uitstekend voor. Klimplanten die daar tegenaan groeien, helpen mee om de wind te luwen.

Hagen en houtwallen

Een haag is een smalle, dicht geplante strook houtgewas die dient als afscheiding, beschutting of inkijkwering. Door twijgen in elkaar te vlechten en ze later te knippen ontstaan dichte hagen.

Houtwallen zijn veel breder aangelegd en werken goed als beschutting tegen inwaaiend stuifzand. Een houtwal wordt opgeworpen uit twee evenwijdige greppels, drie of meer meter uit elkaar, waartussen de aarde wordt geplaatst.

Vlechtwerk

Ook kunt u een vlechtwerk van wilgentenen maken. Vooral in tuinen aan het water doet zo’n schutting het goed. Takken kunnen, wanneer niet te kort en te veel vertakt, uitstekend gebruikt worden om te vlechten. Het principe is simpel. Nodig zijn takken als staanders van 5 tot 10 cm dik, afhankelijk van de hoogte van de constructie. Het vlechthout laat zich makkelijker verwerken als het vers gekapt of flink met water besproeid is. Vlechtwerk is onder andere te gebruiken voor: 

  • Keerwandjes in de tuin, bijvoorbeeld langs een verhoogd plantenbed
  • Beschoeiing langs sloten en greppels
  • Schutting
  • Compostbak

Stapelmuurtjes

Indien goed geplaatst zijn betonnen en natuurstenen tuinafscheidingen een leven lang praktisch onderhoudsvrij. Stapelstenen leveren binnen twee jaar een muur als een ‘groene waterval’ op, begroeid met klimop of andere klim- of hangplanten. Ze bieden schuilgelegenheid voor dieren en hebben een grondkerende functie. Ze kunnen dienst doen langs een terras of als scheiding tussen een hoog en laag gedeelte van de tuin.

Wat kunt u beter vermijden?

Vermijd kunststof, spoorbielzen [bevatten veel schadelijke stoffen], tropisch hardhout zonder FSC-keurmerk en verduurzaamd hout zonder KOMO-keur. Verduurzaam zelf geen hout met ongezonde stoffen als wolmanzouten, creosootolie of carboleum. Geïmpregneerd hout bevat gifstoffen. Bij verwijdering van een geïmpregneerde schutting als afvalhout moet deze worden ingeleverd bij de gemeente: niet zelf verbranden, dan komen er schadelijke stoffen vrij!

Tips

  • Overweeg hergebruik van hout, bijvoorbeeld van pallets. Kijk eens bij sloopbedrijven. Verwijder dan wel verfresten en ander vuil.
  • Verleng de levensduur van uw naaldhouten schutting door de paal op een stalen voet te zetten.
  • Bescherm het hout evt. met kookverf of natuurbeits.