utrecht.allesduurzaam.nl

Boomteelt zonder zorgen

Gezonde bomen

Als de teelt stagneert kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals bemestingsproblemen, ziekten of plagen. Een snelle diagnose kan dan inzicht geven in de aard van de problemen en antwoord geven onder meer op de vraag of een gerichte bestrijding zinvol of mogelijk is. Infectiegevaar voor de andere gewassen kan hierdoor zoveel mogelijk worden beperkt. Een bestrijdingsstrategie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • preventieve maatregelen: hoe kan de aantasting het beste worden voorkomen?
  • waarnemen: hoe gaat u de aantasting waarnemen?
  • niet-chemische bestrijding: welke biologische of mechanische mogelijkheden gaat u uitvoeren?
  • chemische bestrijding: is dit echt nodig? voor welke middelen kiest u en waarom die middelen?

Bomen staan zelden op de ideale plaats en hun omgeving verandert voortdurend. Asfalt, plaveisel en funderingen belemmeren een gezonde uitgroei van de wortels. Wegenbouwers en kabelleggers brengen nogal eens schade aan tijdens hun werkzaamheden. De kroon kan zich ook lang niet altijd goed ontwikkelen doordat de boom moet concurreren met andere bomen. Of er is sprake van schaduw van gebouwen. Om uit te groeien tot een boom met een goede gezondheid die goed past in zijn omgeving heeft de boom van tijd tot tijd deskundige begeleiding nodig.

Adressen van boomspecialisten op Allesduurzaam.nl.

Hoe krijg en behoud je gezonde bomen?

Aanplanten 
Als een boom correct wordt aangeplant, voorkomt dat later veel problemen. Denk aan voetrot of wurgwortels. Maar een deskundige aanplanting is minder eenvoudig dan het lijkt. Een boom wordt gauw te diep geplant of het plantgat wordt juist niet diep en breed genoeg gemaakt. De boompaal kan bij verkeerde plaatsing veel schade toebrengen. Wordt een boom geplant op een grondsoort waar het thuishoort dan voorkomt dat veel ellende later. Aanplanten is een investering. Wil die investering in de toekomst rendement opleveren dan moet het deskundig gebeuren.

Groeiplaatsverbetering 
De plaats waar een boom wordt neergezet heeft veel effect op de gezondheid van de boom. Zo kan de grond verdicht zijn of het bodemleven niet functioneren. De oplossing van deze problemen zijn het ‘ploffen met lucht’ en het ‘injecteren van de bodem met bioactieve stoffen’. In het eerste geval wordt er met een lans luchtstootjes in de grond los gelaten. Er ontstaan hierdoor scheurtjes in de grond met lucht. In het tweede geval wordt er water met daarin opgelost een activerende stof in de bodem gespoten. In de regel worden beiden behandelingen samen toegepast. 

Snoeien
Snoeien is de belangrijkste handeling in de boomverzorging. Het kan een boom maken of breken. Daarom is het belangrijk dat het vakkundig gebeurt. Er kunnen drie redenen zijn voor snoei:

  • de kroon wordt te groot voor de tuin, de boom neemt te veel licht weg of de stabiliteit komt in gevaar door wanverhouding tussen kroon en wortels. Kroonverkleining kan de oplossing bieden.
  • ergens in de ontwikkeling van de boom is iets misgegaan wat door middel van snoeien gecorrigeerd moet worden.
  • het gaat om een jonge boom, die begeleid wordt naar zijn toekomstige kroonvorm, oftewel begeleidingssnoei

Zorgplicht
Is uw boom veilig? Kunnen er grote takken op straat vallen? Iedere eigenaar van een boom heeft een wettelijk zorgplicht en hij kan aansprakelijk worden gesteld voor schade/letsel veroorzaakt door bijvoorbeeld vallende takken.Overheden controleren daarom hun bomen regelmatig. Oude populieren langs een drukke weg worden elk jaar gecontroleerd, jonge aanplant in een park eens per vijf jaar. Wanneer zijn uw bomen voor het laatst gekeurd?

Links