utrecht.allesduurzaam.nl

NIVON Federatie Utrecht

naam contact
NIVON Federatie Utrecht
Rotsoord 20
3523 CL Utrecht  
T 030 261 66 80
 

NIVON Federatie Utrecht: NIVON is de afkorting van Nederlands Instituut voor VolksOntwikkeling en Natuurvriendenwerk. Het NIVON werd opgericht in 1924. De vereniging is uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie voor jong en oud. De leden zorgen zelf voor een breed aanbod van activiteiten op het gebied van recreatie, natuur en milieu, cultuur en leefomgeving. De Federatie Utrecht (de vroegere afdelingen in Utrecht en Zeist) is met haar ruim tweeèntwintighonderd leden een van de grotere afdelingen van Nederland. Veel leden en ook niet-leden bezoeken ons NIVON Centrum aan het Rotsoord.
Achtergrondinformatie: belangen wandelaars belangenbehartiging belangenorganisaties cursus cursus en educatie educatie leren leren in de natuur natuur- en milieueducatie natuurcursus natuureducatie natuureducatie en milieueducatie natuurles NIVON Federatie Utrecht opleiding opleiding en educatie wandelaars wandelaarsbelang wandelbond Wandelen wandelpad