utrecht.allesduurzaam.nl

Avecas

naam contact
Avecas
Fregatstraat 122
3534 RJ Utrecht  
T 030 271 58 91
 
Avecas adviseert haar klanten op het gebied van ecologie, vergunningen en energie. Hierbij wordt zeer veel waarde gehecht aan duurzaamheid. Door het geven van gedegen adviezen beschikt het milieuadviesbureau over specialistische kennis van deze werkvelden. De kennis wordt voor ecologie en vergunningen met name ingezet tijdens de planvorming en uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen. Op het vlak van energie worden met name energiecertificaten gemaakt en EPA-W adviezen gegeven.


Achtergrondinformatie: advies energie Avecas bouwen en verbouwen ecologie energie Energie Advies energieadvies energieadviseur energielabel EPA epa adviseur EPA-advies