utrecht.allesduurzaam.nl

Comité Julianapark

naam contact
Comité Julianapark
Adriaan Mulderstraat 32
3555 BP Utrecht  
T 030 244 46 67
 

Comité Julianapark is een lokale (actie)groep voor behoud van leefbaarheid en natuur.
Achtergrondinformatie: actiegroep milieu belangenbehartiging Comité Julianapark lokale milieugroep milieuwerkgroep natuur en milieu natuurbeheer en behoud plaatselijk