utrecht.allesduurzaam.nl

Bewonersoverleg City Project (BOCP)

naam contact
Bewonersoverleg City Project (BOCP)
Leidseweg 48
3531 BC Utrecht  
 

Het BOCP is een samenwerkingsverband van individuele leden van 18 Utrechtse actiegroepen, bewonersorganisaties en maatschappelijke groeperingen. Vanaf 1989 worden er plannen ontwikkeld om het gebied rond het Centraal Station en Hoog Catherijne radicaal te veranderen. Dat is de reden dat de individuele leden van de organisaties zich ad hoc in het BOCP hebben verenigd. Doelstellingen - Het uitoefenen van invloed op de projecten in de stad Utrecht die een (directe of indirecte) bedreiging vormen van de leefbaarheid in de stad, zoals de plannen voor het stationsgebied. - Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende buurt- en wijkcomités.
Achtergrondinformatie: actiegroep milieu Bewonersoverleg City Project (BOCP) lokale milieugroep milieuwerkgroep natuur en milieu